City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

جستجوی #کوير-شبستر-قوم-تپه

  • کوير قوم تپه تبريز

    قوم تپه نام منطقه کویری در نزدیکی شهر تبریز که است با بافت جغرافیایی منطقه تفاوت چشمگیری دارد و این تفاوت خود بر جذابیت کویر قوم تپه افزوده است.

    0 دیدگاه 91 بازدید