City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

جستجوی #-تئاترگردی

  • سالن سمندریان تماشاخانه‌ ایرانشهر

    سالن سمندریان یکی از دو سالن اصلی تماشاخانه‌ ایرانشهر در تهران به شمار می رود که میزبان گروه های تئاتری برای اجرای نمایش های مختلف است.

    0 دیدگاه 0 بازدید
  • سالن ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر

    سالن استاد ناظرزاده کرمانی یکی از دو سالن تئاتر در تماشاخانه ایرانشهر تهران است؛ این سالن تئاتر در بوستان هنرمندان تهران قرار گرفته است.

    0 دیدگاه 0 بازدید