City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

جستجوی #-سالن-های-ایرانشهر

  • سالن سمندریان تماشاخانه‌ ایرانشهر

    سالن سمندریان یکی از دو سالن اصلی تماشاخانه‌ ایرانشهر در تهران به شمار می رود که میزبان گروه های تئاتری برای اجرای نمایش های مختلف است.

    0 دیدگاه 0 بازدید