City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

جستجوی #-سنت-استپانوس

  • کليساي سنت استپانوس جلفا

    کلیسای سنت استپانوس در قلب کوه‌های مرزی ایران و در میان طبیعت سبز منطقه مرزی جلفا و جمهوری آذربایجان قرار دارد و دومین کلیسای مهم ارمنی‌های ایران به شمار می رود که از نظر اهمیت بعد از قره‌ کلیسا قرار می‌گیرد.

    0 دیدگاه 406 بازدید
  • سفرنامه تصویری هیچ هایک به جنگل های ارسباران و جلفا - مرداد 1395

    برای فرار از آفتاب سوزان مرداد 95 کوله را به دوش انداختیم و دل را به جاده زدیم؛ مقصد : «ارسباران» . از اهر به کلیبر و سپس جنگل های ارسباران هیچ هایک کردیم؛ کمپ های شبانه را در دل جنگل و کنار ارس بر پا کردیم و در مسیر برگشت خودمان را به جلفا و کلیسای سنت اسپانوس رساندیم .

    0 دیدگاه 0 بازدید