City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

جستجوی #-لمبسر

  • قلعه لمبسر

    دژ لمبسر یا لمسر در شمال شهر قزوین و در منطقه الموت در شمال شرقی شهر رازمیان واقع شده است. قدمت این قلعه به دوران ساسانیان بر می گردد و در دوره سلجوقیان هم مورد استفاده گسترده قرار می گرفت. این قلعه از مهمترین پایگاههای اسماعیلیان پس از دژ حسن صباح است.

    0 دیدگاه 2871 بازدید
  • سفرنامه تصویری الموت و دریاچه اوان - اردیبهشت 1395

    در روزهای اردیبهشتی 95 راهی بهشتی بی بدیل در نزدیکی پایتخت شدیم. منطقه الموت و دریاچه اوان با جاده دلربا، قلعه سرافزار، دریاچه چشم نواز و طبیعت دوست داشتنی اش ...

    0 دیدگاه 0 بازدید