City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

جستجوی #-مراکز-ورزشی-اصفهان

 • اسخر ابوذر اصفهان

  استخر ابوذر اصفهان از جمله استخرهای سرپوشیده قدیمی شهر است که در سال های گذشته مورد بازسازی قرار گرفته و مورد استفاده علاقه مندان قرار می گیرد.

  0 دیدگاه 0 بازدید
 • استخر آبسار اصفهان

  استخر آبسار یکی از استخرهای سرپوشیده اصفهان است که از سوی بخش خصوصی اداره می شود.

  0 دیدگاه 0 بازدید
 • استخر اردوگاه شهيد بهشتی اصفهان

  استخر روباز اردوگاه شهيد بهشتی اصفهان از جمله استخرهای روباز دولتی در شهر اصفهان است.

  0 دیدگاه 0 بازدید
 • استخر اميرالمومنين اصفهان

  اگر به دنبال یک استخر سرپوشیده در حوالی کوه صفه اصفهان می گردید می توانید سری هم به استخر امیرالمونین این شهر بزنید؛ استخر امیر المونین از جمله استخرهای خصوصی اصفهان است.

  0 دیدگاه 0 بازدید
 • استخر انقلاب اصفهان

  استخر سرپوشیده انقلاب اصفهان از دیگر استخرهای دولتی نصف جهان است که در ابتدای چهارباغ قرار گرفته است.

  0 دیدگاه 0 بازدید
 • استخر ایثار اصفهان

  اگر در حوالی هشت بهشت اصفهان به دنبال یک مجموعه ورزشی آبی می گردید، استخر ایثار اصفهان در همان محدوده قرار دارد، یک استخر سرپوشیده خصوصی با امکانات مناسب برای شنا و آبدرمانی.

  0 دیدگاه 0 بازدید
 • استخر ایثار ملک شهر

  استخر ایثار ملک شهر یکی از استخرهای روباز اصفهان است که از سوی بخش خصوصی اداره می شود.

  0 دیدگاه 0 بازدید
 • استخر آب منطقه ای اصفهان

  استخر آب منطقه ای از جمله مراکز ورزشی آبی سرپوشیده دولتی در اصفهان است.

  0 دیدگاه 0 بازدید
 • استخر آرارات اصفهان

  استخر آرارات یک استخر روباز در محدوده خیابان حکیم نظامی اصفهان است که توسط بخش خصوصی اداره می شود

  0 دیدگاه 0 بازدید
 • استخر آبفا اصفهان

  یکی دیگر از استخرهای روباز اصفهان استخر آبفا است که همانطور از نامش پیدا است از استخرهای دولتی نصف جهان به شمار می رود.

  0 دیدگاه 0 بازدید
 • استخر آزادی اصفهان

  استخر آزادی یکی از استخرهای خصوصی و سرپوشیده اصفهان است که در حوالی کوی امیریه اصفهان قرار دارد.

  0 دیدگاه 0 بازدید
 • استخر آفتاب اصفهان

  ازدیگر استخرهای سرپوشیده اصفهان استخر آفتاب است که از سوی بخش خصوصی اداره می شود.

  0 دیدگاه 0 بازدید
 • استخر آفتاب انرژي اتمی اصفهان

  استخر آفتاب انرژي اتمی اصفهان از جمله مراکز ورزشی آبی دولتی این کلانشهر است که از یک استخر سرپوشیده خوب با امکانات مناسب برای شنا و ورزش برخوردار است.

  0 دیدگاه 0 بازدید
 • استخر برج آفتاب یک اصفهان

  0 دیدگاه 0 بازدید
 • استخر برج آفتاب دو اصفهان

  0 دیدگاه 0 بازدید