City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

جستجوی #-پارک-بابا-امان

  • آبشار بابا امان بجنورد

    آبشار بابا امان بجنورد در واقع یک مجموعه آبشار مصنوعی است که در پارک معروف بابا امان بجنورد قرار ارد. گردشگاه باباامان در کیلومتر ۱۰ جادهٔ بجنورد - مشهد، یکی از قدیمی ترین پارک های گردشگری در ایران است.

    0 دیدگاه 935 بازدید