City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

جستجوی #تهران-شوراي-شهر-اراضي-عباس-آباد

  • افزايش جاذبه هاي گردشگري پايتخت در کنار رخ نمايي توان مهندسي ايراني

    «پل طبيعت» بزرگ‌ترين پل‌ عابر‌پياده خاورميانه؛ اين روزها نه تنها مورد توجه شهروندان تهراني است که هر روز از بزرگراه صدر، همت و رسالت مي گذرند بلکه همواره مورد توجه و نظارت دقيق بسياري از نمايندگان مردم در شوراي شهر تهران بوده و است. به طوري که اعضاي مختلف کميسيون هاي عمران و معماري و شهرسازي شوراي شهر از مراحل ساخت و تکميل اين پل بازديد کرده و بر مراحل پيشرفت کار نظارت دقيقي داشتند.