City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

جستجوی #مناطق-آزاد

  • توسعه گردشگري با چيني ها در مناطق آزاد

    مديرگردشگري و ميراث فرهنگي شوراي عالي مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد با توجه به معافيت‌هاي مالياتي و گمرکي موقعيت خوبي براي گردشگران تجاري دارد. در چين دنبال اين گردشگران هستيم.

  • گردشگران مناطق آزاد تسهيلات 20 ميليون توماني دريافت مي کنند

    دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و بانک قرض الحسنه مهر ايران تفاهم نامه همکاري امضا کردند که براساس آن، به هر گردشگر در مناطق آزاد هفتگانه براي افزايش قدرت خريد تسهيلات قرض الحسنه 20 ميليون توماني داده مي شود.