City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

جستجوی #-ابن-بابويه

  • 500متر از عرصه تاريخي چشمه علي آزادسازي شد

    امير مصيب رحيم زاده رييس اداره ميراث فرهنگي ري اظهار داشت: ميراث فرهنگي با هدف آزادسازي فضاي عرصه تاريخي چشمه علي اقدام به تخريب املاک خريداري شده کرد که با اين اقدام 500 متر از عرصه اين اثر تاريخي آزاد شد

  • بي فرهنگي آرامش مردگان را هم مي گيرد

    عضو شوراي شهر تهران از خراب شدن سنگ قبر« محمد علي فروغي » خبر داد و گفت: اين موضوع بايد از طرف شهرداري پيگيري شود.

  • مقبره مشاهير ابن بابويه زير تيغ توسعه

    طرح توسعه شبستان گورستان ابن بابويه در حال اجراست اما در اين ميان هنوز مردگاني دفن مي‌شوند و جاي خالي درختان محوطه و رها شدن سنگ‌هاي قديمي هويداست.