City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

جستجوی #-ررودخانه-کن

  • باران همه چيز را مي شويد؛ حتي مرمت رودخانه کن را

    آب همه چيز را جارو کرده، شايد هم مردم محلي کمک کوچکي به آن کرده باشند. اما حالا همه چيز مرتب است. راه باز شده و مردم براي رفت و آمد از شمال و جنوب روستا و برعکس آن، از پل قاجاري نيمه‌تخريب‌شده‌ «کن» استفاده مي‌کنند.