City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

جستجوی #-مثنوي-مولانا

  • مثنوي مولانا ثبت ملي مي شود

    رئيس سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران گفت: به دنبال ثبت جهاني کتاب «مثنوي» مولانا هستيم تا اين اثر ارزشمند در سطح دنيا به عنوان يک منبع در حافظه مردم جهان ثبت شود.