City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

جستجوی #-باغ-شازده

 • سفر به ديدني هاي کرمان

  پرونده «باغ‌هاي ايراني» شامل 9 باغ در فهرست ميراث جهاني يونسکو به ثبت رسيده است، شاخص ترين باغ ثبت شده در اين پرونده باغ شاهزاده ماهان کرمان است.

 • باغ تاريخي آقاي کرمان، در انتظار آباداني

  کرمان; قدمتي به بلنداي آفتاب دارد، کرمان از نادر شهرهايي است که مجموعه اي از جاذبه هاي مختلف را در خود جاي داده و داراي باغ هاي زيبا و مصفايي است که بيش از يک قرن قدمت دارند و پيشنه تاريخي کرمان محسوب مي شوند. که به تشريح برخي از اين باغ ها مي پردازيم:

 • سفري مجازي به باغ هاي جهاني ايران

  امروز شما را به جهاني ترين باغ هاي ايران زمين مي بريم. جايي که تلفيق معماري و ذوق طبيعت، شکوه وصف ناشدني را به يکي ديگر از جلوه هاي هنر و تاريخ اين سرزمين داده است. ۹ منظومه از باغ هاي ايراني را که در فهرست آثار ميراث جهاني يونسکو ثبت شده اند را با هم مرور مي کنيم.

 • بهشت کوير ايران را بشناسيد

  اقليم خشک و بياباني ايران سبب ساز يکي از هنرهاي ايراني شده؛ هنر باغ‏ سازي ايراني!