City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

جستجوی #-ميراث-فرهنگي-کرمان

  • باغ تاريخي آقاي کرمان، در انتظار آباداني

    کرمان; قدمتي به بلنداي آفتاب دارد، کرمان از نادر شهرهايي است که مجموعه اي از جاذبه هاي مختلف را در خود جاي داده و داراي باغ هاي زيبا و مصفايي است که بيش از يک قرن قدمت دارند و پيشنه تاريخي کرمان محسوب مي شوند. که به تشريح برخي از اين باغ ها مي پردازيم:

  • نگاهي به قبه سبز؛ اولين دانشگاه جنوب شرق ايران

    قبه سبز يادگار «ترکان خاتون» حاکم قراختايي کرمان، اولين دانشگاه جنوب شرق کشور بوده، اکنون از آن جز ايواني زيبا چيزي باقي نمانده. ميراث فرهنگي و استانداري در صدد احيا و مرمت آن هستند.