City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

گالری عکس های #راپ سوئينگ لالان

 • راپ سوئينگ لالان
 • راپ سوئينگ لالان
 • راپ سوئينگ لالان
 • راپ سوئينگ لالان
 • راپ سوئينگ لالان
 • راپ سوئينگ لالان
 • راپ سوئينگ لالان
 • راپ سوئينگ لالان
 • راپ سوئينگ لالان
 • راپ سوئينگ لالان
 • راپ سوئينگ لالان
 • راپ سوئينگ لالان


 اگر دلتان هوس يک ورزش ماجراجويانه در ميان دره هاي اطراف استان تهران را کرده است، پرش از ارتفاع به وسيله طناب مي تواند گزينه خوبي پيش روي شما باشد.  در راپ سوئينگ چند رشته طناب اصلي به قسمت مرتفع کوه‌هاي دو طرف دره وصل شده است و شما از ارتفاع 100 متري مثل آونگ روي اين طناب معلق خواهيد بود.


اطلاعات تماس

 • تلفن تماس : 66741390
 • قیمت : بالا
 • آدرس : رودبار قصران، جاده شمشک، بعد از شهر میگون، دره هملون، بالاتر از مدرسه یخ نوردی میگون

تگ ها

بانجي جامپينگ لالان باشگاه تهران بانجي جامپينگ لالان بانجي جامپينگ باشگاه بانجي جامپينگ تهران لالان بانجي جامپينگ بانجي جامپينگ باشگاه لالان تهران باشگاه بانجي جامپينگ باشگاه لالان باشگاه تهران تهران بانجي جامپينگ تهران لالان تهران باشگاه بانجي جامپينگ لالان باشگاه بانجي جامپينگ لالان تهران بانجي جامپينگ باشگاه لالان بانجي جامپينگ باشگاه تهران بانجي جامپينگ تهران لالان بانجي جامپينگ تهران باشگاه لالان بانجي جامپينگ باشگاه لالان بانجي جامپينگ تهران لالان باشگاه تهران لالان باشگاه بانجي جامپينگ لالان تهران بانجي جامپينگ لالان تهران باشگاه باشگاه بانجي جامپينگ لالان باشگاه بانجي جامپينگ تهران باشگاه لالان بانجي جامپينگ باشگاه لالان تهران باشگاه تهران بانجي جامپينگ باشگاه تهران لالان تهران بانجي جامپينگ لالان تهران بانجي جامپينگ باشگاه تهران لالان بانجي جامپينگ تهران لالان باشگاه تهران باشگاه بانجي جامپينگ تهران باشگاه لالان بانجي جامپينگ لالان باشگاه تهران بانجي جامپينگ باشگاه تهران لالان بانجي جامپينگ تهران لالان باشگاه بانجي جامپينگ باشگاه لالان تهران بانجي جامپينگ باشگاه تهران لالان بانجي جامپينگ لالان تهران باشگاه لالان بانجي جامپينگ باشگاه تهران لالان بانجي جامپينگ تهران باشگاه لالان باشگاه تهران بانجي جامپينگ لالان باشگاه بانجي جامپينگ تهران