City Id =14

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

آبشار

 • آبشار شار شار
  (73 رای)


  آبشار شارشار در منطقه تهم یکی از جاذبه های زیبایی استان زنجان محسوب می شود که در شمال باختری شهر زنجان قرار دارد و به صورت بسیار زیبا در میان سنگ‌ های صخره‌ ای قرار گرفته‌ است و به پایین می ریزد.

  0 دیدگاه 2456 بازدید
 • آبشار ايلان دره سي
  (72 رای)


  این آبشار در دره ایلان دره سی واقع در 2 کیلومتری شرق روستای ماری در منطقه دربند سرخ آباد واقع شده است.

  0 دیدگاه 5295 بازدید
 • آبشار هشترخان، طارم
  (75 رای)


  آبشار هشترخان در دره ای سرسبز میان کوه های ناحیه طارم،در شرق شهر زنجان در نزدیکی روستای لار واقع است.

  0 دیدگاه 10664 بازدید
 • آبشار هشترخان
  (58 رای)


  آبشار هشترخان در دره ای سرسبز میان کوه های ناحیه طارم، در شرق شهر زنجان در نزدیکی روستای لار واقع است.

  1 دیدگاه 5703 بازدید
 • آبشار گله خانه (کله خانه)
  (87 رای)


  آبشار گله خانه (کله خانه)، در 15 کيلومتري شمال شرق ابهر و در مسير ييلاق مرشون(مرچين) واقع شده است.

  0 دیدگاه 5043 بازدید
 • آبشار ماري دره سي
  (47 رای)


  آبشار ماری دره سی در 2 کیلومتری غرب روستای ماری در منطقه دربند سرخ آباد واقع شده است.

  0 دیدگاه 3049 بازدید
 • آبشارهاي وزنه سر
  (51 رای)


  آبشارهای وزنه سر در روستای وزنه سر در 17 کیلومتری آب‌بر شهرستان طارم نرسیده به درام و 95 کیلومتری شهر زنجان قرار دارد.

  0 دیدگاه 3099 بازدید
 • آبشار ايلان دره سي
  (41 رای)


  آبشار ایلان دره سی در دره ایلان دره سی واقع در 2 کیلومتری شرق روستای ماری در منطقه دربند سرخ آباد واقع شده است.

  0 دیدگاه 3784 بازدید
 • آبشار دگاهي
  (29 رای)


  آبشار دگاهی این آبشار در 4 کیلومتری غرب روستایی با همین نام در منطقه طارم استان زنجان قرار دارد .

  0 دیدگاه 3763 بازدید
 • آبشار گله خانه (کله خانه)
  (56 رای)


  آبشارگله خانه در 15 کيلومتري شمال شرق ابهر و در مسير ييلاق مرشون(مرچين) واقع شده است.

  0 دیدگاه 1685 بازدید
 • آبشار هشترخان، طارم

  آبشار هشترخان در دره ای سرسبز میان کوه های ناحیه طارم،در شرق شهر زنجان در نزدیکی روستای لار واقع است.

  0 دیدگاه 10664 بازدید
 • آبشار بويوک شيران

  آبشار بویوک شیران در دره شمالی جنوبی مابین روستاهای قاضی کندی و توزلار واقع شده است.

  1 دیدگاه 5534 بازدید
 • آبشارهاي وزنه سر

  آبشارهای وزنه سر در روستای وزنه سر در 17 کیلومتری آب‌بر شهرستان طارم نرسیده به درام و 95 کیلومتری شهر زنجان قرار دارد.

  0 دیدگاه 3099 بازدید
 • آبشار گله خانه (کله خانه)

  آبشار گله خانه (کله خانه)، در 15 کيلومتري شمال شرق ابهر و در مسير ييلاق مرشون(مرچين) واقع شده است.

  0 دیدگاه 5043 بازدید
 • آبشار ايلان دره سي

  آبشار ایلان دره سی در دره ایلان دره سی واقع در 2 کیلومتری شرق روستای ماری در منطقه دربند سرخ آباد واقع شده است.

  0 دیدگاه 3784 بازدید
 • آبشار ماري دره سي

  آبشار ماری دره سی در 2 کیلومتری غرب روستای ماری در منطقه دربند سرخ آباد واقع شده است.

  0 دیدگاه 3049 بازدید
 • آبشار هشترخان

  آبشار هشترخان در دره ای سرسبز میان کوه های ناحیه طارم، در شرق شهر زنجان در نزدیکی روستای لار واقع است.

  1 دیدگاه 5703 بازدید
 • آبشار سرخه ميشه

  آبشار سرخه میشه در غرب روستایی به همین نام در منطقه طارم استان زنجان قرار گرفته است.

  0 دیدگاه 4062 بازدید
 • آبشار ماري دره سي

  این آبشار در دره ماری دره سی واقع در 2 کیلومتری غرب روستای ماری در منطقه دربند سرخ آباد واقع شده است.

  0 دیدگاه 2657 بازدید
 • آبشار ايلان دره سي

  این آبشار در دره ایلان دره سی واقع در 2 کیلومتری شرق روستای ماری در منطقه دربند سرخ آباد واقع شده است.

  0 دیدگاه 5295 بازدید
 • آبشار هشترخان، طارم

  آبشار هشترخان در دره ای سرسبز میان کوه های ناحیه طارم،در شرق شهر زنجان در نزدیکی روستای لار واقع است.

  0 دیدگاه 10664 بازدید
 • آبشار هشترخان

  آبشار هشترخان در دره ای سرسبز میان کوه های ناحیه طارم، در شرق شهر زنجان در نزدیکی روستای لار واقع است.

  1 دیدگاه 5703 بازدید
 • آبشار بويوک شيران

  آبشار بویوک شیران در دره شمالی جنوبی مابین روستاهای قاضی کندی و توزلار واقع شده است.

  1 دیدگاه 5534 بازدید
 • آبشار ايلان دره سي

  این آبشار در دره ایلان دره سی واقع در 2 کیلومتری شرق روستای ماری در منطقه دربند سرخ آباد واقع شده است.

  0 دیدگاه 5295 بازدید
 • آبشار گله خانه (کله خانه)

  آبشار گله خانه (کله خانه)، در 15 کيلومتري شمال شرق ابهر و در مسير ييلاق مرشون(مرچين) واقع شده است.

  0 دیدگاه 5043 بازدید
 • آبشار سرخه ميشه

  آبشار سرخه میشه در غرب روستایی به همین نام در منطقه طارم استان زنجان قرار گرفته است.

  0 دیدگاه 4062 بازدید
 • آبشار ايلان دره سي

  آبشار ایلان دره سی در دره ایلان دره سی واقع در 2 کیلومتری شرق روستای ماری در منطقه دربند سرخ آباد واقع شده است.

  0 دیدگاه 3784 بازدید
 • آبشار دگاهي

  آبشار دگاهی این آبشار در 4 کیلومتری غرب روستایی با همین نام در منطقه طارم استان زنجان قرار دارد .

  0 دیدگاه 3763 بازدید
 • آبشارهاي وزنه سر

  آبشارهای وزنه سر در روستای وزنه سر در 17 کیلومتری آب‌بر شهرستان طارم نرسیده به درام و 95 کیلومتری شهر زنجان قرار دارد.

  0 دیدگاه 3099 بازدید
 • آبشار ماري دره سي

  آبشار ماری دره سی در 2 کیلومتری غرب روستای ماری در منطقه دربند سرخ آباد واقع شده است.

  0 دیدگاه 3049 بازدید

مجله خبری

آرشیو مجله خبری

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!