City Id =14

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

آب معدني

 • چشمه آبگرم ابدال
  (34 رای)


  این چشمه ها در روستای ابدال و همچنین در ۳۰ کیلومتری جنوب باختری جاده زنجان – تبریز و در محدوده شهرستان زنجان واقع شده است.

  0 دیدگاه 1046 بازدید
 • چشمه آبگرم ابدال
  (79 رای)


  چشمه آبگرم ابدال در 30 کیلومتری جنوب باختری جاده زنجان - تبریز و در محدوده شهرستان زنجان واقع شده است.

  0 دیدگاه 417 بازدید
 • چشمه آب گرم وننق
  (69 رای)


  چشمه آب گرم وننق در حومه روستای وننق دهستان قره‌ پشتلو استان زنجان قرار دارد.

  0 دیدگاه 2329 بازدید
 • چشمه آب گرم وننق

  چشمه آب گرم وننق در حومه روستای وننق دهستان قره‌ پشتلو استان زنجان قرار دارد.

  0 دیدگاه 2329 بازدید
 • چشمه آبگرم ابدال

  چشمه آبگرم ابدال در 30 کیلومتری جنوب باختری جاده زنجان - تبریز و در محدوده شهرستان زنجان واقع شده است.

  0 دیدگاه 417 بازدید
 • چشمه آبگرم ابدال

  این چشمه ها در روستای ابدال و همچنین در ۳۰ کیلومتری جنوب باختری جاده زنجان – تبریز و در محدوده شهرستان زنجان واقع شده است.

  0 دیدگاه 1046 بازدید
 • چشمه آب گرم وننق

  چشمه آب گرم وننق در حومه روستای وننق دهستان قره‌ پشتلو استان زنجان قرار دارد.

  0 دیدگاه 2329 بازدید
 • چشمه آبگرم ابدال

  این چشمه ها در روستای ابدال و همچنین در ۳۰ کیلومتری جنوب باختری جاده زنجان – تبریز و در محدوده شهرستان زنجان واقع شده است.

  0 دیدگاه 1046 بازدید
 • چشمه آبگرم ابدال

  چشمه آبگرم ابدال در 30 کیلومتری جنوب باختری جاده زنجان - تبریز و در محدوده شهرستان زنجان واقع شده است.

  0 دیدگاه 417 بازدید

مجله خبری

آرشیو مجله خبری

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!