City Id =14

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

سرا و کاروانسرا

 • سراي ناصري
  (60 رای)


  از عناصر اصلی مجموعه بازارهای موجود، امکان چند منظوره ای است که امروزه به نام کاروانسرای شهری نامیده می شود. یکی از این کاروانسراهای شهری زنجان «سرای ناصری» است که در مجموعه بازار این شهر قرار دارد.

  0 دیدگاه 4898 بازدید
 • سراي دوخان
  (75 رای)


  سراي دوخان یكی از كاروانسراهای معتبر در بافت قدیمی شهر زنجان است كه در دوره قاجار در موقعیت فعلی، بنا شده است و به علت توزیع توتون و تنباكو در دوران قاجار در این كاروانسرا، به نام دخان و یا دخانیات معروف شده و امروزه به نام سرای دخان یا سرای حقیقت نزد اهالی محل شناخته می‌شود.

  0 دیدگاه 1904 بازدید
 • كاروانسرا سنگي
  (69 رای)


  پهناوری سرزمین و دوری شهرها و آبادی های ایران از همدیگر و کشورهای همسایه، ایرانیان را ناچار کرده که در طول تاریخ راه های امن و مرتب بسازند و منزل به منزل و آبادی به آبادی محل هایی برای اتراق و استراحت در میانه ی راه تدارک ببینند کاروانسرای سنگی به ترکی (داش کاروانسراسی) یکی از بی‌نظیرترین آثار تاریخی به جای مانده در شهر زنجان است که در جاده کمربندی زنجان - میانه در خیابان خیام، رو‌به‌روی راه‌آهن این شهر قرار دارد.

  0 دیدگاه 1197 بازدید
 • سراي حاج كلبعلي
  (31 رای)


  سرای حاجی کلبعلی یکی از پنج سرای مجموعه بازار بالاست. کلمه در اصل (کربلایی علی) بوده که به خاطر کثرت سرعت استعمال به کلبعلی تبدیل شده است؛ مرحوم حاجی کربلایی علی وحاجی یوسف بانیان ومالکان این سرا بوده اند.

  0 دیدگاه 492 بازدید
 • سراي حاج ابراهيم (کلاهدوزان)
  (59 رای)


  سرای حاج ابراهیم یا سرای کلاهدوزان دربازار بالای شهر زنجان واقع شده دارای 36 حجره و مغازه است که از نظرمالکیت وقفی هستند. به سرای حاج ابراهیم تیمچه ابراهیم هم می گویند. در بازار زنجان سه تیمچه وجود دارد که مهمترین آنها تیمچه حاج ابراهیم است. کار بندی پوشش سقف آن بسیار شبیه کاربندی چارسوق بزرگ گنجعلی خان کرمان است.

  0 دیدگاه 919 بازدید
 • كاروانسراي نيك پي
  (36 رای)


  کاروانسرای نیک پی مربوط به دوره صفوی است و در شهرستان زنجان، بخش زنجانرود، روستای نیک پی واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۷۹ با شمارهٔ ثبت ۳۵۲۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

  0 دیدگاه 555 بازدید
 • سراي حاج شامي بالا
  (48 رای)


  کارونسرای شامی با توجه به اینکه در مجاورت ورودی شرقی بازار گرفته است و از نظر موقعیت قرارگیری در محدوده پر رفت وآمدی استقرار دارد، از سراهای با اهمیت شهر زنجان به شمار می رود که روزگاری فعالیتهای اقتصادی زیادی در آن انجام می شده است.

  0 دیدگاه 1036 بازدید
 • سراي حاج كلبعلي

  سرای حاجی کلبعلی یکی از پنج سرای مجموعه بازار بالاست. کلمه در اصل (کربلایی علی) بوده که به خاطر کثرت سرعت استعمال به کلبعلی تبدیل شده است؛ مرحوم حاجی کربلایی علی وحاجی یوسف بانیان ومالکان این سرا بوده اند.

  0 دیدگاه 492 بازدید
 • سراي حاج شامي بالا

  کارونسرای شامی با توجه به اینکه در مجاورت ورودی شرقی بازار گرفته است و از نظر موقعیت قرارگیری در محدوده پر رفت وآمدی استقرار دارد، از سراهای با اهمیت شهر زنجان به شمار می رود که روزگاری فعالیتهای اقتصادی زیادی در آن انجام می شده است.

  0 دیدگاه 1036 بازدید
 • كاروانسراي نيك پي

  کاروانسرای نیک پی مربوط به دوره صفوی است و در شهرستان زنجان، بخش زنجانرود، روستای نیک پی واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۷۹ با شمارهٔ ثبت ۳۵۲۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

  0 دیدگاه 555 بازدید
 • كاروانسرا سنگي

  پهناوری سرزمین و دوری شهرها و آبادی های ایران از همدیگر و کشورهای همسایه، ایرانیان را ناچار کرده که در طول تاریخ راه های امن و مرتب بسازند و منزل به منزل و آبادی به آبادی محل هایی برای اتراق و استراحت در میانه ی راه تدارک ببینند کاروانسرای سنگی به ترکی (داش کاروانسراسی) یکی از بی‌نظیرترین آثار تاریخی به جای مانده در شهر زنجان است که در جاده کمربندی زنجان - میانه در خیابان خیام، رو‌به‌روی راه‌آهن این شهر قرار دارد.

  0 دیدگاه 1197 بازدید
 • سراي ناصري

  از عناصر اصلی مجموعه بازارهای موجود، امکان چند منظوره ای است که امروزه به نام کاروانسرای شهری نامیده می شود. یکی از این کاروانسراهای شهری زنجان «سرای ناصری» است که در مجموعه بازار این شهر قرار دارد.

  0 دیدگاه 4898 بازدید
 • سراي حاج ابراهيم (کلاهدوزان)

  سرای حاج ابراهیم یا سرای کلاهدوزان دربازار بالای شهر زنجان واقع شده دارای 36 حجره و مغازه است که از نظرمالکیت وقفی هستند. به سرای حاج ابراهیم تیمچه ابراهیم هم می گویند. در بازار زنجان سه تیمچه وجود دارد که مهمترین آنها تیمچه حاج ابراهیم است. کار بندی پوشش سقف آن بسیار شبیه کاربندی چارسوق بزرگ گنجعلی خان کرمان است.

  0 دیدگاه 919 بازدید
 • سراي دوخان

  سراي دوخان یكی از كاروانسراهای معتبر در بافت قدیمی شهر زنجان است كه در دوره قاجار در موقعیت فعلی، بنا شده است و به علت توزیع توتون و تنباكو در دوران قاجار در این كاروانسرا، به نام دخان و یا دخانیات معروف شده و امروزه به نام سرای دخان یا سرای حقیقت نزد اهالی محل شناخته می‌شود.

  0 دیدگاه 1904 بازدید
 • سراي ناصري

  از عناصر اصلی مجموعه بازارهای موجود، امکان چند منظوره ای است که امروزه به نام کاروانسرای شهری نامیده می شود. یکی از این کاروانسراهای شهری زنجان «سرای ناصری» است که در مجموعه بازار این شهر قرار دارد.

  0 دیدگاه 4898 بازدید
 • سراي دوخان

  سراي دوخان یكی از كاروانسراهای معتبر در بافت قدیمی شهر زنجان است كه در دوره قاجار در موقعیت فعلی، بنا شده است و به علت توزیع توتون و تنباكو در دوران قاجار در این كاروانسرا، به نام دخان و یا دخانیات معروف شده و امروزه به نام سرای دخان یا سرای حقیقت نزد اهالی محل شناخته می‌شود.

  0 دیدگاه 1904 بازدید
 • كاروانسرا سنگي

  پهناوری سرزمین و دوری شهرها و آبادی های ایران از همدیگر و کشورهای همسایه، ایرانیان را ناچار کرده که در طول تاریخ راه های امن و مرتب بسازند و منزل به منزل و آبادی به آبادی محل هایی برای اتراق و استراحت در میانه ی راه تدارک ببینند کاروانسرای سنگی به ترکی (داش کاروانسراسی) یکی از بی‌نظیرترین آثار تاریخی به جای مانده در شهر زنجان است که در جاده کمربندی زنجان - میانه در خیابان خیام، رو‌به‌روی راه‌آهن این شهر قرار دارد.

  0 دیدگاه 1197 بازدید
 • سراي حاج شامي بالا

  کارونسرای شامی با توجه به اینکه در مجاورت ورودی شرقی بازار گرفته است و از نظر موقعیت قرارگیری در محدوده پر رفت وآمدی استقرار دارد، از سراهای با اهمیت شهر زنجان به شمار می رود که روزگاری فعالیتهای اقتصادی زیادی در آن انجام می شده است.

  0 دیدگاه 1036 بازدید
 • سراي حاج ابراهيم (کلاهدوزان)

  سرای حاج ابراهیم یا سرای کلاهدوزان دربازار بالای شهر زنجان واقع شده دارای 36 حجره و مغازه است که از نظرمالکیت وقفی هستند. به سرای حاج ابراهیم تیمچه ابراهیم هم می گویند. در بازار زنجان سه تیمچه وجود دارد که مهمترین آنها تیمچه حاج ابراهیم است. کار بندی پوشش سقف آن بسیار شبیه کاربندی چارسوق بزرگ گنجعلی خان کرمان است.

  0 دیدگاه 919 بازدید
 • كاروانسراي نيك پي

  کاروانسرای نیک پی مربوط به دوره صفوی است و در شهرستان زنجان، بخش زنجانرود، روستای نیک پی واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۷۹ با شمارهٔ ثبت ۳۵۲۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

  0 دیدگاه 555 بازدید
 • سراي حاج كلبعلي

  سرای حاجی کلبعلی یکی از پنج سرای مجموعه بازار بالاست. کلمه در اصل (کربلایی علی) بوده که به خاطر کثرت سرعت استعمال به کلبعلی تبدیل شده است؛ مرحوم حاجی کربلایی علی وحاجی یوسف بانیان ومالکان این سرا بوده اند.

  0 دیدگاه 492 بازدید

مجله خبری

آرشیو مجله خبری

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!