City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

بند ميزان شوشتر

(13 رای)


بند ميزان يك اثر بسيار مهم در مجموعه بناهاي آبي تاريخي شوشتر است كه رودخانه كارون را به دو شاخه شطيط و گرگر با نسبت مشخص 4 دانگه و 2 دانگه تقسيم مي كند. اين بند با شماره 2331 در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است.


این مکان را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

 • بند ميزان شوشتر
 • بند ميزان شوشتر
 • بند ميزان شوشتر
 • بند ميزان شوشتر
بند ميزان شوشتر بند ميزان شوشتر بند ميزان شوشتر بند ميزان شوشتر مشاهده گالری

اطلاعات تماس

 • آدرس : خوزستان - شوشتر

«نظرتون چیه؟»

1.توی هر فصل چند تا سفر می ری؟

 اصلا نمي رم  بين 1 تا 2 سفر  بين 3 تا 5 سفر  بيشتر از 5 سفر

2.چه تیپ سفرهایی رو بیشتر از همه دوست داری؟

 طبيعتگردي  تاريخ گردي  شهرگردي  ساير

3.با کی بیشتر از همه سفر می ری؟

 خونواده ام  دوستام  تورهاي گردشگري  ساير

4.توی هر فصل به طور متوسط چقدر برای سفر کردن هزینه می کنی؟

 کمتر از 100 هزار تومن  بين 100 تا 200 هزار تومن  بين 200 تا 400 هزار تومن  بيشتر از 400 هزار تومن

5.توی تاریخ گردی کدوم یکی رو بیشتر از همه دوست داری؟

 موزه گردي
 بازديد از عمارت ها و کاخ ها
 بازديد از خونه هاي تاريخي
 بازديد از کليساها و آتشکده ها
 بازديد از قلعه ها و کاروانسراها
 بازديد از پل ها و برج ها
 بازديد از بقيه جاهاي تاريخي

«خیلی ممنون که نظرتون رو به ما گفتین»بندميزان از بناهاي بسيار مهم در مجموعه بناهاي آبي تاريخي شوشتر است كه آغاز گر و عامل ايجاد حلقه ي آبي شوشتر ست. اين بند كه در شمال شهرستان ، به صورت شرقي – غربي واقع شده، رودخانه كارون را پس از ورود به شوشتر به دو بخش بانسبت 2به 4 تحت عنوان شطيط (4دانگه) و گرگر(2دانگه) تقسيم مي نمايد . بند ميزان از سازه هاي دوره ساساني در شوشتر است .

 • تاریخچه

  اين بند به نامهاي ميزان و بند محمد علي ميرزا شناخته مي شود. به دليل اينكه در زمان محمد علي ميرزا دولتشاه اين بند تعمير شده بدين نام معروف شده است بند
 • ویژگی ها

  حد فاصل اين بند تا پل بند شادروان بوسيله سنگهاي تراش و بست هاي سربي كف رودخانه سنگ فرش شده است.
 • سیمای عمومی

  بند ميزان به طول 390 متر و ارتفاع تقریبی 4.5 متر بر روی بستر صخره ای ایجاد شده که بصورت دیواره ای مورب و از نوع سدهای وزنی است. داراي 10 دهانه آبرو مي باشد ، كه 9 دهانه بند در قسمت شرقي بند و 1 دهانه در قسمت غربي بند قرار دارد. هر يك از دهانه هاي بند ميزان داراي طولي در حدود 5/2 متر بوده و داراي نامي خاص مي باشد. و حدود 423 متر طول كل بند مي باشد. سطح دهانه هاي بند كمي پائين تر از سطح آب رودخانه است.
 • سایر اطلاعات

  بند میزان در 2 ضلع مورب ساخته شده كه بصورت دو بازوي نيم دايره شكل گرفته اند در سمت شرق از دو ديوار به عرض 80/1 متر كه بر هم عمود شده اند شروع مي شود. عرض دهانه هاي آبرو با هم متفاوت مي باشد. ولي عرض پي هاي آن در همه جا تقريباً يكسان مي باشد. بعد از دهانه 9 قوس دايره مانندي با انحناي 25 درجه از 360 درجه به طرف غرب كشيده شده است و سطحي حدود سه ربع دايره به وجود مي آورد.

اماکن مرتبطتگ ها

بند ميزان اماکن تاريخي خوزستان بند ميزان بند اماکن تاريخي بند خوزستان ميزان بند بند اماکن تاريخي ميزان خوزستان اماکن تاريخي بند اماکن تاريخي ميزان اماکن تاريخي خوزستان خوزستان بند خوزستان ميزان خوزستان اماکن تاريخي بند ميزان اماکن تاريخي بند ميزان خوزستان بند اماکن تاريخي ميزان بند اماکن تاريخي خوزستان بند خوزستان ميزان بند خوزستان اماکن تاريخي ميزان بند اماکن تاريخي ميزان بند خوزستان ميزان اماکن تاريخي خوزستان ميزان اماکن تاريخي بند ميزان خوزستان بند ميزان خوزستان اماکن تاريخي اماکن تاريخي بند ميزان اماکن تاريخي بند خوزستان اماکن تاريخي ميزان بند اماکن تاريخي ميزان خوزستان اماکن تاريخي خوزستان بند اماکن تاريخي خوزستان ميزان خوزستان بند ميزان خوزستان بند اماکن تاريخي خوزستان ميزان بند خوزستان ميزان اماکن تاريخي خوزستان اماکن تاريخي بند خوزستان اماکن تاريخي ميزان بند ميزان اماکن تاريخي خوزستان بند اماکن تاريخي خوزستان ميزان بند خوزستان ميزان اماکن تاريخي بند اماکن تاريخي ميزان خوزستان بند اماکن تاريخي خوزستان ميزان بند ميزان خوزستان اماکن تاريخي ميزان بند اماکن تاريخي خوزستان ميزان بند خوزستان اماکن تاريخي ميزان اماکن تاريخي خوزستان بند ميزان اماکن تاريخي بند خوزستان