City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

 

تعزيه داران حضرت ابوالفضل عباس (ع)

(67 رای)


مراسم آئيني تعزيه از سوي هيات تعزيه داران حضرت ابوالفضل عباس (س) در ايام محرم امسال در حسينيه قاسميه شرق تهران واقع در مشيريه برگزار مي شود.


این مکان را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

 • تعزيه داران حضرت ابوالفضل عباس (ع)
 • تعزيه داران حضرت ابوالفضل عباس (ع)
 • تعزيه داران حضرت ابوالفضل عباس (ع)
 • تعزيه داران حضرت ابوالفضل عباس (ع)
تعزيه داران حضرت ابوالفضل عباس (ع) تعزيه داران حضرت ابوالفضل عباس (ع) تعزيه داران حضرت ابوالفضل عباس (ع) تعزيه داران حضرت ابوالفضل عباس (ع) مشاهده گالری

اطلاعات تماس

 • قیمت : رایگان
 • آدرس : شهرک مشیریه، نبش چهارراه دوم، حسینیه قاسمیه شرق تهران

اجرای مراسم تعزیه داران حضرت ابوالفضل عباس (س) از شب اول محرم به مدت 13 شب راس ساعت 20 برگزار می شود.

 • تاریخچه

  تاریخ پیدایش تعزیه به صورت دقیق پیدا نیست. برخی با باور به ایرانی‌بودن این نمایش آیینی، پاگیری آن را به ایران پیش از اسلام به پیشینهٔ سه‌هزارسالهٔ سوگ سیاوش پهلوان داستان‌های ملی ایران نسبت داده و این آیین را مایه و زمینه‌ساز شکل‌گیری آن دانسته‌اند. برخی پژوهشگران نیز پیشینهٔ آن را به آیین‌هایی چون مصائب میترا و یادگار زریران بازمی‌گردانند و برخی پیدایش آن را متأثر از عناصر اساطیری میان رودان، آناطولی و مصر، و کسانی نیز مصائب مسیح و دیگر افسانه‌های تاریخی در فرهنگ‌های هند و اروپایی و سامی را در پیدایش آن کارساز دانسته‌اند. ولی به گمان بسیار، تعزیه — جدا از شباهت‌هایش با عزاداری‌های آیینی گذشته — شکل تکامل‌یافته‌تر و پیچیده‌تر سوگواری‌های سادهٔ شیعیان سده‌های نخستین برای کشته‌شدگان کربلا است. برخی دیگر با استناد به گزارش‌هایی، پیدایش تعزیه را مشخصاً از ایران پس از اسلام و مستقیماً از ماجرای کربلا و شهادت حسین و یارانش می‌دانند. در دورهٔ اخیر سوگواری برای شهیدان کربلا از سوی دوستداران اهل بیت در آشکار و نهان در عراق، ایران و برخی از مناطق شیعه‌نشین دیگر انجام می‌گرفت؛ چنان‌که ابوحنیفه دینوری، ادیب، دانشمند و تاریخ‌نگار عرب، در کتاب خود از سوگواری برای خاندان علی به روزگار امویان خبر می‌دهد.
 • پیشنهاد ویژه

  تعزیه روز عاشورا از ساعت 9 صبح توسط همین گروه اجرا می شود.
Map Data
Map data ©2016 Google
Map DataMap data ©2016 Google
Map data ©2016 Google

اماکن مرتبطتگ ها

تعزيه داران قاسميه شرق ابوالفضل عباس اجراي تعزيه تعزيه داران قاسميه شرق تعزيه داران ابوالفضل عباس تعزيه داران اجراي تعزيه قاسميه شرق تعزيه داران تعزيه داران ابوالفضل عباس قاسميه شرق اجراي تعزيه ابوالفضل عباس تعزيه داران ابوالفضل عباس قاسميه شرق ابوالفضل عباس اجراي تعزيه اجراي تعزيه تعزيه داران اجراي تعزيه قاسميه شرق اجراي تعزيه ابوالفضل عباس تعزيه داران قاسميه شرق ابوالفضل عباس تعزيه داران قاسميه شرق اجراي تعزيه تعزيه داران ابوالفضل عباس قاسميه شرق تعزيه داران ابوالفضل عباس اجراي تعزيه تعزيه داران اجراي تعزيه قاسميه شرق تعزيه داران اجراي تعزيه ابوالفضل عباس قاسميه شرق تعزيه داران ابوالفضل عباس قاسميه شرق تعزيه داران اجراي تعزيه قاسميه شرق ابوالفضل عباس اجراي تعزيه قاسميه شرق ابوالفضل عباس تعزيه داران قاسميه شرق اجراي تعزيه تعزيه داران قاسميه شرق اجراي تعزيه ابوالفضل عباس ابوالفضل عباس تعزيه داران قاسميه شرق ابوالفضل عباس تعزيه داران اجراي تعزيه ابوالفضل عباس قاسميه شرق تعزيه داران ابوالفضل عباس قاسميه شرق اجراي تعزيه ابوالفضل عباس اجراي تعزيه تعزيه داران ابوالفضل عباس اجراي تعزيه قاسميه شرق اجراي تعزيه تعزيه داران قاسميه شرق اجراي تعزيه تعزيه داران ابوالفضل عباس اجراي تعزيه قاسميه شرق تعزيه داران اجراي تعزيه قاسميه شرق ابوالفضل عباس اجراي تعزيه ابوالفضل عباس تعزيه داران اجراي تعزيه ابوالفضل عباس قاسميه شرق تعزيه داران قاسميه شرق ابوالفضل عباس اجراي تعزيه تعزيه داران ابوالفضل عباس اجراي تعزيه قاسميه شرق تعزيه داران اجراي تعزيه قاسميه شرق ابوالفضل عباس تعزيه داران ابوالفضل عباس قاسميه شرق اجراي تعزيه تعزيه داران ابوالفضل عباس اجراي تعزيه قاسميه شرق تعزيه داران قاسميه شرق اجراي تعزيه ابوالفضل عباس قاسميه شرق تعزيه داران ابوالفضل عباس اجراي تعزيه قاسميه شرق تعزيه داران اجراي تعزيه ابوالفضل عباس قاسميه شرق ابوالفضل عباس اجراي تعزيه تعزيه داران قاسميه شرق ابوالفضل عباس تعزيه داران اجراي تعزيه