City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

 

تعزيه فرهنگسراي امام (ره)

(29 رای)


فرهنگسراي امام(ره) از روز پنجشنبه 15 آبان ميزبان مراسم تعزيه‌خواني در شمال تهران خواهد بود.


این مکان را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

  • تعزيه فرهنگسراي امام (ره)
  • تعزيه فرهنگسراي امام (ره)
  • تعزيه فرهنگسراي امام (ره)
  • تعزيه فرهنگسراي امام (ره)
تعزيه فرهنگسراي امام (ره) تعزيه فرهنگسراي امام (ره) تعزيه فرهنگسراي امام (ره) تعزيه فرهنگسراي امام (ره) مشاهده گالری

اطلاعات تماس

  • تلفن تماس : 26123620
  • قیمت : رایگان
  • آدرس : خیابان شهید باهنر، بین جماران و سه‌راه یاسر، خیابان امیرسلیمانی

مراسم تعزیه خوانی فرهنگسرای امام بعد از نماز مغرب و عشا به سرپرستی علاءالدین قاسمی برپا می‌شود.

  • ویژگی ها

    این برنامه همراه با مراسم عزاداری سرور آزادگان و شهیدان جهان به مدت هشت شب تا 22 آبان ادامه می‌یابد و از سوگواران حسینی پذیرایی می‌کند.

اماکن مرتبطتگ ها

مراسم تعزيه تعزيه خواني فرهنگسراي امام اميرسليماني مراسم تعزيه تعزيه خواني مراسم تعزيه فرهنگسراي امام مراسم تعزيه اميرسليماني تعزيه خواني مراسم تعزيه مراسم تعزيه فرهنگسراي امام تعزيه خواني اميرسليماني فرهنگسراي امام مراسم تعزيه فرهنگسراي امام تعزيه خواني فرهنگسراي امام اميرسليماني اميرسليماني مراسم تعزيه اميرسليماني تعزيه خواني اميرسليماني فرهنگسراي امام مراسم تعزيه تعزيه خواني فرهنگسراي امام مراسم تعزيه تعزيه خواني اميرسليماني مراسم تعزيه فرهنگسراي امام تعزيه خواني مراسم تعزيه فرهنگسراي امام اميرسليماني مراسم تعزيه اميرسليماني تعزيه خواني مراسم تعزيه اميرسليماني فرهنگسراي امام تعزيه خواني مراسم تعزيه فرهنگسراي امام تعزيه خواني مراسم تعزيه اميرسليماني تعزيه خواني فرهنگسراي امام اميرسليماني تعزيه خواني فرهنگسراي امام مراسم تعزيه تعزيه خواني اميرسليماني مراسم تعزيه تعزيه خواني اميرسليماني فرهنگسراي امام فرهنگسراي امام مراسم تعزيه تعزيه خواني فرهنگسراي امام مراسم تعزيه اميرسليماني فرهنگسراي امام تعزيه خواني مراسم تعزيه فرهنگسراي امام تعزيه خواني اميرسليماني فرهنگسراي امام اميرسليماني مراسم تعزيه فرهنگسراي امام اميرسليماني تعزيه خواني اميرسليماني مراسم تعزيه تعزيه خواني اميرسليماني مراسم تعزيه فرهنگسراي امام اميرسليماني تعزيه خواني مراسم تعزيه اميرسليماني تعزيه خواني فرهنگسراي امام اميرسليماني فرهنگسراي امام مراسم تعزيه اميرسليماني فرهنگسراي امام تعزيه خواني مراسم تعزيه تعزيه خواني فرهنگسراي امام اميرسليماني مراسم تعزيه فرهنگسراي امام اميرسليماني تعزيه خواني مراسم تعزيه اميرسليماني تعزيه خواني فرهنگسراي امام مراسم تعزيه فرهنگسراي امام تعزيه خواني اميرسليماني مراسم تعزيه فرهنگسراي امام اميرسليماني تعزيه خواني مراسم تعزيه تعزيه خواني اميرسليماني فرهنگسراي امام تعزيه خواني مراسم تعزيه فرهنگسراي امام اميرسليماني تعزيه خواني مراسم تعزيه اميرسليماني فرهنگسراي امام تعزيه خواني فرهنگسراي امام اميرسليماني مراسم تعزيه تعزيه خواني فرهنگسراي امام مراسم تعزيه اميرسليماني