City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

تيراندازي با کمان شهداي طرشت

(57 رای)


مجموعه ورزشي شهداي طرشت در جنب زمين چمن فوتبال خود از امکانات تير اندازي با کمان برخوردار است و به عنوان يکي از مراکز ورزش تير اندازي با کمان در غرب تهران به شمار مي رود.


این مکان را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

  • تيراندازي با کمان شهداي طرشت
  • تيراندازي با کمان شهداي طرشت
  • تيراندازي با کمان شهداي طرشت
تيراندازي با کمان شهداي طرشت تيراندازي با کمان شهداي طرشت تيراندازي با کمان شهداي طرشت مشاهده گالری

«نظرتون چیه؟»

1.روزانه چقدر ورزش می کنی؟

 اصلا ورزش نمي کنم  کمتر از نيم ساعت  بين نيم تا يک ساعت  بين يک تا دو ساعت  بين دو تا سه ساعت

2.چه جور ورزش هایی رو بیشتر دوست داری؟

 فوتبال و فوتسال
 واليبال
 ورزش هاي همگاني
 ورزش هاي رزمي
 ورزش هاي آبي
 ورزش هاي هوايي
 ورزش هاي موتوري
 ورزش هاي قدرتي
 ساير

«خیلی ممنون که نظرتون رو به ما گفتین»این سالن از مجموعه های ورزشی تحت نظارت و مدیریت سازمان ورزش شهرداری تهران است.

  • پیشنهاد ویژه

    با استفاده از کارت های ورزش شهروندی می توانید با تخفیف ویژه از این مکان ورزشی استفاده کنید.
Map Data
Map data ©2016 Google
Map DataMap data ©2016 Google
Map data ©2016 Google

اماکن مرتبطتگ ها

تيراندازي با کمان مجموعه ورزشي شهداي طرشت زمين چمن تيراندازي با کمان مجموعه ورزشي تيراندازي با کمان شهداي طرشت تيراندازي با کمان زمين چمن مجموعه ورزشي تيراندازي با کمان تيراندازي با کمان شهداي طرشت مجموعه ورزشي زمين چمن شهداي طرشت تيراندازي با کمان شهداي طرشت مجموعه ورزشي شهداي طرشت زمين چمن زمين چمن تيراندازي با کمان زمين چمن مجموعه ورزشي زمين چمن شهداي طرشت تيراندازي با کمان مجموعه ورزشي شهداي طرشت تيراندازي با کمان مجموعه ورزشي زمين چمن تيراندازي با کمان شهداي طرشت مجموعه ورزشي تيراندازي با کمان شهداي طرشت زمين چمن تيراندازي با کمان زمين چمن مجموعه ورزشي تيراندازي با کمان زمين چمن شهداي طرشت مجموعه ورزشي تيراندازي با کمان شهداي طرشت مجموعه ورزشي تيراندازي با کمان زمين چمن مجموعه ورزشي شهداي طرشت زمين چمن مجموعه ورزشي شهداي طرشت تيراندازي با کمان مجموعه ورزشي زمين چمن تيراندازي با کمان مجموعه ورزشي زمين چمن شهداي طرشت شهداي طرشت تيراندازي با کمان مجموعه ورزشي شهداي طرشت تيراندازي با کمان زمين چمن شهداي طرشت مجموعه ورزشي تيراندازي با کمان شهداي طرشت مجموعه ورزشي زمين چمن شهداي طرشت زمين چمن تيراندازي با کمان شهداي طرشت زمين چمن مجموعه ورزشي زمين چمن تيراندازي با کمان مجموعه ورزشي زمين چمن تيراندازي با کمان شهداي طرشت زمين چمن مجموعه ورزشي تيراندازي با کمان زمين چمن مجموعه ورزشي شهداي طرشت زمين چمن شهداي طرشت تيراندازي با کمان زمين چمن شهداي طرشت مجموعه ورزشي تيراندازي با کمان مجموعه ورزشي شهداي طرشت زمين چمن تيراندازي با کمان شهداي طرشت زمين چمن مجموعه ورزشي تيراندازي با کمان زمين چمن مجموعه ورزشي شهداي طرشت تيراندازي با کمان شهداي طرشت مجموعه ورزشي زمين چمن تيراندازي با کمان شهداي طرشت زمين چمن مجموعه ورزشي تيراندازي با کمان مجموعه ورزشي زمين چمن شهداي طرشت مجموعه ورزشي تيراندازي با کمان شهداي طرشت زمين چمن مجموعه ورزشي تيراندازي با کمان زمين چمن شهداي طرشت مجموعه ورزشي شهداي طرشت زمين چمن تيراندازي با کمان مجموعه ورزشي شهداي طرشت تيراندازي با کمان زمين چمن