City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

تکيه در خونگاه

(59 رای)


تکيه درخونگاه  از تکاياي معروف تهران است که به نخل قديمي‌اش شهرت دارد و در نقشه‌هاي بسيار قديمي‌تهران، نام آن ذکر شده است.


این مکان را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

  • تکيه در خونگاه
  • تکيه در خونگاه
  • تکيه در خونگاه
  • تکيه در خونگاه
تکيه در خونگاه تکيه در خونگاه تکيه در خونگاه تکيه در خونگاه مشاهده گالری

«نظرتون چیه؟»

1.توی تاریخ گردی کدوم یکی رو بیشتر از همه دوست داری؟

 موزه گردي  بازديد از عمارت ها و کاخ ها  بازديد از خونه هاي تاريخي  بازديد از کليساها و آتشکده ها  بازديد از قلعه ها و کاروانسراها  بازديد از پل ها و برج ها  بازديد از بقيه جاهاي تاريخي

«خیلی ممنون که نظرتون رو به ما گفتین»محله درخونگاه میان چهاراه بوذرجمهری و چهارراه گلوبندک، واقع بود و در میانه آن بازارچه یا چهارسویی با سقف ضربی بود که به خیابان شاهپور، گذر مستوفی و قلی، کوچه کلیسا، بازارچه نو، مسجد شازده خانم، بازارچه قوام‌الدوله، پاچنار و بازار راه داشت. تکیه درخونگاه نیز از جمله تکیه‌های معروف قدیم در تهران به شمار می رود.

  • ویژگی ها

    عده‌ای قصه این نام را از داستان درش می‌دانند که گویا در خانقاهی را آورده‌اند برای تکیه. بعضی‌ها هم این نام را از خوانین معروفی می‌دانند که محله سنگلج را برای زندگی انتخاب کرده بودند و از همه معروف‌تر قصه نخلی است که گوشه تکیه نشانده‌اند. نخلی به نشان خون‌بس، در زمان ناصرالدین شاه و به دستور ایشان. خون‌بسی که اسبابش خود علیاحضرت بود و مدت‌ها با تفرقه انداختن میان دسته‌ها و تکایا حکومت می‌کرد و آخر دید کار دارد به خون و خون‌ریزی می‌رسد، مجبور شد دستور بدهد که نخل محله چاله میدان به گرو آورده شود به محل سنگلج، بلکه این مرافعات تمام شود.
  • سیمای عمومی

    ضلع جنوبی خیابان بوذرجمهری، راسته فلافل‌فروشی‌ها را که ادامه دهید، کافی است گذر مستوفی را بگیرید درست نیمه راه سردر تکیه در خونگاه خودنمایی می‌کند.

اماکن مرتبطتگ ها

تکيه درخونگاه قلي خان هدايت قديمي تهران تکيه درخونگاه تکيه قلي خان هدايت تکيه قديمي تهران درخونگاه تکيه تکيه قلي خان هدايت درخونگاه قديمي تهران قلي خان هدايت تکيه قلي خان هدايت درخونگاه قلي خان هدايت قديمي تهران قديمي تهران تکيه قديمي تهران درخونگاه قديمي تهران قلي خان هدايت تکيه درخونگاه قلي خان هدايت تکيه درخونگاه قديمي تهران تکيه قلي خان هدايت درخونگاه تکيه قلي خان هدايت قديمي تهران تکيه قديمي تهران درخونگاه تکيه قديمي تهران قلي خان هدايت درخونگاه تکيه قلي خان هدايت درخونگاه تکيه قديمي تهران درخونگاه قلي خان هدايت قديمي تهران درخونگاه قلي خان هدايت تکيه درخونگاه قديمي تهران تکيه درخونگاه قديمي تهران قلي خان هدايت قلي خان هدايت تکيه درخونگاه قلي خان هدايت تکيه قديمي تهران قلي خان هدايت درخونگاه تکيه قلي خان هدايت درخونگاه قديمي تهران قلي خان هدايت قديمي تهران تکيه قلي خان هدايت قديمي تهران درخونگاه قديمي تهران تکيه درخونگاه قديمي تهران تکيه قلي خان هدايت قديمي تهران درخونگاه تکيه قديمي تهران درخونگاه قلي خان هدايت قديمي تهران قلي خان هدايت تکيه قديمي تهران قلي خان هدايت درخونگاه تکيه درخونگاه قلي خان هدايت قديمي تهران تکيه قلي خان هدايت قديمي تهران درخونگاه تکيه قديمي تهران درخونگاه قلي خان هدايت تکيه قلي خان هدايت درخونگاه قديمي تهران تکيه قلي خان هدايت قديمي تهران درخونگاه تکيه درخونگاه قديمي تهران قلي خان هدايت درخونگاه تکيه قلي خان هدايت قديمي تهران درخونگاه تکيه قديمي تهران قلي خان هدايت درخونگاه قلي خان هدايت قديمي تهران تکيه درخونگاه قلي خان هدايت تکيه قديمي تهران