City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

حسينيه امام جعفر صادق (ع)

(73 رای)


حسينيه امام جعفر صادق (ع) در غرب تهران و در نزديکي پيکانشهر واقع شده تا در مناسبت هاي مذهبي در آن مجالس مذهبي برگزار شود.


این مکان را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

  • حسينيه امام جعفر صادق (ع)
  • حسينيه امام جعفر صادق (ع)
  • حسينيه امام جعفر صادق (ع)
  • حسينيه امام جعفر صادق (ع)
حسينيه امام جعفر صادق (ع) حسينيه امام جعفر صادق (ع) حسينيه امام جعفر صادق (ع) حسينيه امام جعفر صادق (ع) مشاهده گالری

اطلاعات تماس

  • آدرس : تهران - جاده شهید فهمیده (تهران-کرج) - خروجی پیکانشهر - 45 متری شهرداری - خیابان سروگل - کوچه ششم شرقی - حسینیه امام جعفر صادق (ع)

اماکن مرتبطتگ ها

تفريح سرگرمي کجا بريم حسينيه امام جعفر صادق پيکانشهر تفريح سرگرمي کجا بريم تفريح سرگرمي حسينيه امام جعفر صادق تفريح سرگرمي پيکانشهر کجا بريم تفريح سرگرمي تفريح سرگرمي حسينيه امام جعفر صادق کجا بريم پيکانشهر حسينيه امام جعفر صادق تفريح سرگرمي حسينيه امام جعفر صادق کجا بريم حسينيه امام جعفر صادق پيکانشهر پيکانشهر تفريح سرگرمي پيکانشهر کجا بريم پيکانشهر حسينيه امام جعفر صادق تفريح سرگرمي کجا بريم حسينيه امام جعفر صادق تفريح سرگرمي کجا بريم پيکانشهر تفريح سرگرمي حسينيه امام جعفر صادق کجا بريم تفريح سرگرمي حسينيه امام جعفر صادق پيکانشهر تفريح سرگرمي پيکانشهر کجا بريم تفريح سرگرمي پيکانشهر حسينيه امام جعفر صادق کجا بريم تفريح سرگرمي حسينيه امام جعفر صادق کجا بريم تفريح سرگرمي پيکانشهر کجا بريم حسينيه امام جعفر صادق پيکانشهر کجا بريم حسينيه امام جعفر صادق تفريح سرگرمي کجا بريم پيکانشهر تفريح سرگرمي کجا بريم پيکانشهر حسينيه امام جعفر صادق حسينيه امام جعفر صادق تفريح سرگرمي کجا بريم حسينيه امام جعفر صادق تفريح سرگرمي پيکانشهر حسينيه امام جعفر صادق کجا بريم تفريح سرگرمي حسينيه امام جعفر صادق کجا بريم پيکانشهر حسينيه امام جعفر صادق پيکانشهر تفريح سرگرمي حسينيه امام جعفر صادق پيکانشهر کجا بريم پيکانشهر تفريح سرگرمي کجا بريم پيکانشهر تفريح سرگرمي حسينيه امام جعفر صادق پيکانشهر کجا بريم تفريح سرگرمي پيکانشهر کجا بريم حسينيه امام جعفر صادق پيکانشهر حسينيه امام جعفر صادق تفريح سرگرمي پيکانشهر حسينيه امام جعفر صادق کجا بريم تفريح سرگرمي کجا بريم حسينيه امام جعفر صادق پيکانشهر تفريح سرگرمي حسينيه امام جعفر صادق پيکانشهر کجا بريم تفريح سرگرمي پيکانشهر کجا بريم حسينيه امام جعفر صادق تفريح سرگرمي حسينيه امام جعفر صادق کجا بريم پيکانشهر تفريح سرگرمي حسينيه امام جعفر صادق پيکانشهر کجا بريم تفريح سرگرمي کجا بريم پيکانشهر حسينيه امام جعفر صادق کجا بريم تفريح سرگرمي حسينيه امام جعفر صادق پيکانشهر کجا بريم تفريح سرگرمي پيکانشهر حسينيه امام جعفر صادق کجا بريم حسينيه امام جعفر صادق پيکانشهر تفريح سرگرمي کجا بريم حسينيه امام جعفر صادق تفريح سرگرمي پيکانشهر