City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

خيابان زيباشهر

(86 رای)


يکي از فضاهاي شهري خوب شهر گرگان خياباني در زيباشهر است که دو طرف آن درخت و سايه  و محيطي دلنشين وجود دارد؛ خيابان زيباشهر به منطقه غرب گرگان اشراف دارد و فضاي مناسبي براي قدم زدن و لذت بردن از محيط شهري است.


این مکان را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

اطلاعات تماس

  • قیمت : رایگان
  • آدرس : گرگان - خیابان زیباشهر

«نظرتون چیه؟»

1.توی روز چقدر وقت آزاد برای تفریح داری؟

 کمتر از يک ساعت  بين يک تا دو ساعت  بين دو تا سه ساعت  بين سه تا چهار ساعت  بيشتر از چهار ساعت

2.توی وقت آزادت چی کار می کنی؟

 خونه مي مونم  مي زنم بيرون  برنامه اي ندارم

3.روزانه چند ساعت برای تفریح از خونه می زنی بیرون؟

 کمتر از يک ساعت  بين يک تا دو ساعت  بين دو تا سه ساعت  بين سه تا چهار ساعت  بيشتر از چهار ساعت

4.وقتی از خونه می زنی بیرون، دوست داری چی کار کنی؟

 پياده روي
 دور دور با ماشين
 برم کلاس هاي ورزشي
 برم کلاس هاي فرهنگي و هنري
 با دوستام جمع شيم يه جا
 پاساژ گردي
 شکم گردي
 ساير

«خیلی ممنون که نظرتون رو به ما گفتین»این خیابان زیبا به تپه زیباشهر می رود که یکی از زیباترین مکان های گرگان است.

  • سیمای عمومی

    سرسبزی این خیابان موجب شهرتش در شهر گرگان شده است.

اماکن مرتبطتگ ها

خيابان زيباشهر گرگان تپه خيابان زيباشهر خيابان گرگان خيابان تپه زيباشهر خيابان خيابان گرگان زيباشهر تپه گرگان خيابان گرگان زيباشهر گرگان تپه تپه خيابان تپه زيباشهر تپه گرگان خيابان زيباشهر گرگان خيابان زيباشهر تپه خيابان گرگان زيباشهر خيابان گرگان تپه خيابان تپه زيباشهر خيابان تپه گرگان زيباشهر خيابان گرگان زيباشهر خيابان تپه زيباشهر گرگان تپه زيباشهر گرگان خيابان زيباشهر تپه خيابان زيباشهر تپه گرگان گرگان خيابان زيباشهر گرگان خيابان تپه گرگان زيباشهر خيابان گرگان زيباشهر تپه گرگان تپه خيابان گرگان تپه زيباشهر تپه خيابان زيباشهر تپه خيابان گرگان تپه زيباشهر خيابان تپه زيباشهر گرگان تپه گرگان خيابان تپه گرگان زيباشهر خيابان زيباشهر گرگان تپه خيابان گرگان تپه زيباشهر خيابان تپه زيباشهر گرگان خيابان گرگان زيباشهر تپه خيابان گرگان تپه زيباشهر خيابان زيباشهر تپه گرگان زيباشهر خيابان گرگان تپه زيباشهر خيابان تپه گرگان زيباشهر گرگان تپه خيابان زيباشهر گرگان خيابان تپه