City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

دوچرخه سواري بوستان تمدن

(46 رای)


پيست دوچرخه سواري بوستان تمدن يکي از اجزاي محدوده بزرگ دوچرخه سواري منطقه هشت به شمار مي رود که در شرق تهران واقع شده است.


این مکان را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

  • دوچرخه سواري بوستان تمدن
  • دوچرخه سواري بوستان تمدن
  • دوچرخه سواري بوستان تمدن
  • دوچرخه سواري بوستان تمدن
دوچرخه سواري بوستان تمدن دوچرخه سواري بوستان تمدن دوچرخه سواري بوستان تمدن دوچرخه سواري بوستان تمدن مشاهده گالری

اطلاعات تماس

  • قیمت : اقتصادی
  • آدرس : تهران - خیابان جانبازان غربی - بوستان تمدن

«نظرتون چیه؟»

1.روزانه چقدر ورزش می کنی؟

 اصلا ورزش نمي کنم  کمتر از نيم ساعت  بين نيم تا يک ساعت  بين يک تا دو ساعت  بين دو تا سه ساعت

2.چه جور ورزش هایی رو بیشتر دوست داری؟

 فوتبال و فوتسال
 واليبال
 ورزش هاي همگاني
 ورزش هاي رزمي
 ورزش هاي آبي
 ورزش هاي هوايي
 ورزش هاي موتوري
 ورزش هاي قدرتي
 ساير

«خیلی ممنون که نظرتون رو به ما گفتین»اماکن مرتبطتگ ها

پيست دوچرخه سواري بوستان تمدن منطقه 8 پيست دوچرخه سواري پيست بوستان تمدن پيست منطقه 8 دوچرخه سواري پيست پيست بوستان تمدن دوچرخه سواري منطقه 8 بوستان تمدن پيست بوستان تمدن دوچرخه سواري بوستان تمدن منطقه 8 منطقه 8 پيست منطقه 8 دوچرخه سواري منطقه 8 بوستان تمدن پيست دوچرخه سواري بوستان تمدن پيست دوچرخه سواري منطقه 8 پيست بوستان تمدن دوچرخه سواري پيست بوستان تمدن منطقه 8 پيست منطقه 8 دوچرخه سواري پيست منطقه 8 بوستان تمدن دوچرخه سواري پيست بوستان تمدن دوچرخه سواري پيست منطقه 8 دوچرخه سواري بوستان تمدن منطقه 8 دوچرخه سواري بوستان تمدن پيست دوچرخه سواري منطقه 8 پيست دوچرخه سواري منطقه 8 بوستان تمدن بوستان تمدن پيست دوچرخه سواري بوستان تمدن پيست منطقه 8 بوستان تمدن دوچرخه سواري پيست بوستان تمدن دوچرخه سواري منطقه 8 بوستان تمدن منطقه 8 پيست بوستان تمدن منطقه 8 دوچرخه سواري منطقه 8 پيست دوچرخه سواري منطقه 8 پيست بوستان تمدن منطقه 8 دوچرخه سواري پيست منطقه 8 دوچرخه سواري بوستان تمدن منطقه 8 بوستان تمدن پيست منطقه 8 بوستان تمدن دوچرخه سواري پيست دوچرخه سواري بوستان تمدن منطقه 8 پيست بوستان تمدن منطقه 8 دوچرخه سواري پيست منطقه 8 دوچرخه سواري بوستان تمدن پيست بوستان تمدن دوچرخه سواري منطقه 8 پيست بوستان تمدن منطقه 8 دوچرخه سواري پيست دوچرخه سواري منطقه 8 بوستان تمدن دوچرخه سواري پيست بوستان تمدن منطقه 8 دوچرخه سواري پيست منطقه 8 بوستان تمدن دوچرخه سواري بوستان تمدن منطقه 8 پيست دوچرخه سواري بوستان تمدن پيست منطقه 8