City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

دوچرخه سواري بوستان دانش

(57 رای)


بوستان دانش واقع در محدوده شهر ري از زميني مسطح و فضايي مناسب براي دوچرخه سواري برخوردار است. پيست دوچرخه سواري اين بوستان امکان مناسبي را براي علاقه مندان به اين ورزشي فراهم کرده است.


این مکان را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

  • دوچرخه سواري بوستان دانش
  • دوچرخه سواري بوستان دانش
  • دوچرخه سواري بوستان دانش
  • دوچرخه سواري بوستان دانش
دوچرخه سواري بوستان دانش دوچرخه سواري بوستان دانش دوچرخه سواري بوستان دانش دوچرخه سواري بوستان دانش مشاهده گالری

اطلاعات تماس

  • قیمت : اقتصادی
  • آدرس : شهرری، خیابان سلمان فارسی

«نظرتون چیه؟»

1.روزانه چقدر ورزش می کنی؟

 اصلا ورزش نمي کنم  کمتر از نيم ساعت  بين نيم تا يک ساعت  بين يک تا دو ساعت  بين دو تا سه ساعت

2.چه جور ورزش هایی رو بیشتر دوست داری؟

 فوتبال و فوتسال
 واليبال
 ورزش هاي همگاني
 ورزش هاي رزمي
 ورزش هاي آبي
 ورزش هاي هوايي
 ورزش هاي موتوري
 ورزش هاي قدرتي
 ساير

«خیلی ممنون که نظرتون رو به ما گفتین»اماکن مرتبطتگ ها

دوچرخه سواري پيست بوستان دانش خانه دوچرخه دوچرخه سواري پيست دوچرخه سواري بوستان دانش دوچرخه سواري خانه دوچرخه پيست دوچرخه سواري دوچرخه سواري بوستان دانش پيست خانه دوچرخه بوستان دانش دوچرخه سواري بوستان دانش پيست بوستان دانش خانه دوچرخه خانه دوچرخه دوچرخه سواري خانه دوچرخه پيست خانه دوچرخه بوستان دانش دوچرخه سواري پيست بوستان دانش دوچرخه سواري پيست خانه دوچرخه دوچرخه سواري بوستان دانش پيست دوچرخه سواري بوستان دانش خانه دوچرخه دوچرخه سواري خانه دوچرخه پيست دوچرخه سواري خانه دوچرخه بوستان دانش پيست دوچرخه سواري بوستان دانش پيست دوچرخه سواري خانه دوچرخه پيست بوستان دانش خانه دوچرخه پيست بوستان دانش دوچرخه سواري پيست خانه دوچرخه دوچرخه سواري پيست خانه دوچرخه بوستان دانش بوستان دانش دوچرخه سواري پيست بوستان دانش دوچرخه سواري خانه دوچرخه بوستان دانش پيست دوچرخه سواري بوستان دانش پيست خانه دوچرخه بوستان دانش خانه دوچرخه دوچرخه سواري بوستان دانش خانه دوچرخه پيست خانه دوچرخه دوچرخه سواري پيست خانه دوچرخه دوچرخه سواري بوستان دانش خانه دوچرخه پيست دوچرخه سواري خانه دوچرخه پيست بوستان دانش خانه دوچرخه بوستان دانش دوچرخه سواري خانه دوچرخه بوستان دانش پيست دوچرخه سواري پيست بوستان دانش خانه دوچرخه دوچرخه سواري بوستان دانش خانه دوچرخه پيست دوچرخه سواري خانه دوچرخه پيست بوستان دانش دوچرخه سواري بوستان دانش پيست خانه دوچرخه دوچرخه سواري بوستان دانش خانه دوچرخه پيست دوچرخه سواري پيست خانه دوچرخه بوستان دانش پيست دوچرخه سواري بوستان دانش خانه دوچرخه پيست دوچرخه سواري خانه دوچرخه بوستان دانش پيست بوستان دانش خانه دوچرخه دوچرخه سواري پيست بوستان دانش دوچرخه سواري خانه دوچرخه