City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

دوچرخه سواري پارک ترافيک پونک

(97 رای)


در اين مجموعه امکان استفاده از پيست دوچرخه سواري و همچنين دوچرخه سواري خانوادگي در فضاي مفرح وجود دارد.


این مکان را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

 • دوچرخه سواري پارک ترافيک پونک
 • دوچرخه سواري پارک ترافيک پونک
 • دوچرخه سواري پارک ترافيک پونک
 • دوچرخه سواري پارک ترافيک پونک
دوچرخه سواري پارک ترافيک پونک دوچرخه سواري پارک ترافيک پونک دوچرخه سواري پارک ترافيک پونک دوچرخه سواري پارک ترافيک پونک مشاهده گالری

اطلاعات تماس

 • تلفن تماس : 44482040
 • قیمت : اقتصادی
 • آدرس : تهران، پونک، تقاطع عدل و میرزابابایی، پارک ترافیک

«نظرتون چیه؟»

1.روزانه چقدر ورزش می کنی؟

 اصلا ورزش نمي کنم  کمتر از نيم ساعت  بين نيم تا يک ساعت  بين يک تا دو ساعت  بين دو تا سه ساعت

2.چه جور ورزش هایی رو بیشتر دوست داری؟

 فوتبال و فوتسال
 واليبال
 ورزش هاي همگاني
 ورزش هاي رزمي
 ورزش هاي آبي
 ورزش هاي هوايي
 ورزش هاي موتوري
 ورزش هاي قدرتي
 ساير

«خیلی ممنون که نظرتون رو به ما گفتین»در پارک ترافیک پونک امکان استفاده از پیست دوچرخه سواری به مدت 1 ساعت وجود دارد. همچنین می توانید تا سقف 25 دورچرخه به صورت خانوادگی از امکانات پیست استفاده کنید.

 • ویژگی ها

  - سایزبندی دوچرخه از کوچک تا بزرگ ( 24 سایز )
  - امکان استفاده از پیست و دوچرخه به مدت بیشتر از 1 ساعت با هزینه جداگانه

اماکن مرتبطتگ ها

پيست دوچرخه سواري پارک ترافيک پونک پيست دوچرخه سواري پيست پارک ترافيک پيست پونک دوچرخه سواري پيست پيست پارک ترافيک دوچرخه سواري پونک پارک ترافيک پيست پارک ترافيک دوچرخه سواري پارک ترافيک پونک پونک پيست پونک دوچرخه سواري پونک پارک ترافيک پيست دوچرخه سواري پارک ترافيک پيست دوچرخه سواري پونک پيست پارک ترافيک دوچرخه سواري پيست پارک ترافيک پونک پيست پونک دوچرخه سواري پيست پونک پارک ترافيک دوچرخه سواري پيست پارک ترافيک دوچرخه سواري پيست پونک دوچرخه سواري پارک ترافيک پونک دوچرخه سواري پارک ترافيک پيست دوچرخه سواري پونک پيست دوچرخه سواري پونک پارک ترافيک پارک ترافيک پيست دوچرخه سواري پارک ترافيک پيست پونک پارک ترافيک دوچرخه سواري پيست پارک ترافيک دوچرخه سواري پونک پارک ترافيک پونک پيست پارک ترافيک پونک دوچرخه سواري پونک پيست دوچرخه سواري پونک پيست پارک ترافيک پونک دوچرخه سواري پيست پونک دوچرخه سواري پارک ترافيک پونک پارک ترافيک پيست پونک پارک ترافيک دوچرخه سواري پيست دوچرخه سواري پارک ترافيک پونک پيست پارک ترافيک پونک دوچرخه سواري پيست پونک دوچرخه سواري پارک ترافيک پيست پارک ترافيک دوچرخه سواري پونک پيست پارک ترافيک پونک دوچرخه سواري پيست دوچرخه سواري پونک پارک ترافيک دوچرخه سواري پيست پارک ترافيک پونک دوچرخه سواري پيست پونک پارک ترافيک دوچرخه سواري پارک ترافيک پونک پيست دوچرخه سواري پارک ترافيک پيست پونک