City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

سالن فوتبال شهداي طرشت

(105 رای)


زمين چمن مجموعه ورزشي شهداي طرشت يکي از زمين هاي فوتبال واقع شده در محدوده غرب تهران به همراه امکانات مورد نياز و جايگاه تماشاگران است.


این مکان را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

  • سالن فوتبال شهداي طرشت
  • سالن فوتبال شهداي طرشت
  • سالن فوتبال شهداي طرشت
سالن فوتبال شهداي طرشت سالن فوتبال شهداي طرشت سالن فوتبال شهداي طرشت مشاهده گالری

اطلاعات تماس

  • تلفن تماس : 1 الی 66045090
  • قیمت : اقتصادی
  • آدرس : خیابان آزادی، بلوار شهید اکبری، بعد از پارک طرشت

«نظرتون چیه؟»

1.روزانه چقدر ورزش می کنی؟

 اصلا ورزش نمي کنم  کمتر از نيم ساعت  بين نيم تا يک ساعت  بين يک تا دو ساعت  بين دو تا سه ساعت

2.چه جور ورزش هایی رو بیشتر دوست داری؟

 فوتبال و فوتسال
 واليبال
 ورزش هاي همگاني
 ورزش هاي رزمي
 ورزش هاي آبي
 ورزش هاي هوايي
 ورزش هاي موتوري
 ورزش هاي قدرتي
 ساير

«خیلی ممنون که نظرتون رو به ما گفتین»این زمین چمن از مجموعه های ورزشی تحت نظارت و مدیریت سازمان ورزش شهرداری تهران است.

  • پیشنهاد ویژه

    با استفاده از کارت های ورزش شهروندی می توانید با تخفیف ویژه از این مکان ورزشی استفاده کنید.

اماکن مرتبطتگ ها

زمين چمن مجموعه ورزشي شهداي طرشت فوتبال زمين چمن مجموعه ورزشي زمين چمن شهداي طرشت زمين چمن فوتبال مجموعه ورزشي زمين چمن زمين چمن شهداي طرشت مجموعه ورزشي فوتبال شهداي طرشت زمين چمن شهداي طرشت مجموعه ورزشي شهداي طرشت فوتبال فوتبال زمين چمن فوتبال مجموعه ورزشي فوتبال شهداي طرشت زمين چمن مجموعه ورزشي شهداي طرشت زمين چمن مجموعه ورزشي فوتبال زمين چمن شهداي طرشت مجموعه ورزشي زمين چمن شهداي طرشت فوتبال زمين چمن فوتبال مجموعه ورزشي زمين چمن فوتبال شهداي طرشت مجموعه ورزشي زمين چمن شهداي طرشت مجموعه ورزشي زمين چمن فوتبال مجموعه ورزشي شهداي طرشت فوتبال مجموعه ورزشي شهداي طرشت زمين چمن مجموعه ورزشي فوتبال زمين چمن مجموعه ورزشي فوتبال شهداي طرشت شهداي طرشت زمين چمن مجموعه ورزشي شهداي طرشت زمين چمن فوتبال شهداي طرشت مجموعه ورزشي زمين چمن شهداي طرشت مجموعه ورزشي فوتبال شهداي طرشت فوتبال زمين چمن شهداي طرشت فوتبال مجموعه ورزشي فوتبال زمين چمن مجموعه ورزشي فوتبال زمين چمن شهداي طرشت فوتبال مجموعه ورزشي زمين چمن فوتبال مجموعه ورزشي شهداي طرشت فوتبال شهداي طرشت زمين چمن فوتبال شهداي طرشت مجموعه ورزشي زمين چمن مجموعه ورزشي شهداي طرشت فوتبال زمين چمن شهداي طرشت فوتبال مجموعه ورزشي زمين چمن فوتبال مجموعه ورزشي شهداي طرشت زمين چمن شهداي طرشت مجموعه ورزشي فوتبال زمين چمن شهداي طرشت فوتبال مجموعه ورزشي زمين چمن مجموعه ورزشي فوتبال شهداي طرشت مجموعه ورزشي زمين چمن شهداي طرشت فوتبال مجموعه ورزشي زمين چمن فوتبال شهداي طرشت مجموعه ورزشي شهداي طرشت فوتبال زمين چمن مجموعه ورزشي شهداي طرشت زمين چمن فوتبال