City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

سايت آموزشي پاراگلايدر تلو

(46 رای)


سايت پرواز پاراگلايدر تلو با ارتفاعي نزديک به ۱۰۰ متر يکي از بهترين محلها براي آموزش پاراکشي، ديگر کارهاي زميني و پرواز در ارتفاع کوتاه است.


این مکان را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

  • سايت آموزشي پاراگلايدر تلو
  • سايت آموزشي پاراگلايدر تلو
  • سايت آموزشي پاراگلايدر تلو
  • سايت آموزشي پاراگلايدر تلو
سايت آموزشي پاراگلايدر تلو سايت آموزشي پاراگلايدر تلو سايت آموزشي پاراگلايدر تلو سايت آموزشي پاراگلايدر تلو مشاهده گالری

«نظرتون چیه؟»

1.روزانه چقدر ورزش می کنی؟

 اصلا ورزش نمي کنم  کمتر از نيم ساعت  بين نيم تا يک ساعت  بين يک تا دو ساعت  بين دو تا سه ساعت

2.چه جور ورزش هایی رو بیشتر دوست داری؟

 فوتبال و فوتسال
 واليبال
 ورزش هاي همگاني
 ورزش هاي رزمي
 ورزش هاي آبي
 ورزش هاي هوايي
 ورزش هاي موتوري
 ورزش هاي قدرتي
 ساير

«خیلی ممنون که نظرتون رو به ما گفتین»این سایت در نزدیکی تهران در اتوبان شهید بابایی به سمت دماوند تقاطع تلو شهید بابایی به سمت لواسانات قرار دارد معمولا از این سایت فقط اساتید برای آموزش شاگردانشان استفاده می کنند

اماکن مرتبطتگ ها

باشگاه آموزشي پاراگلايدر تلو باشگاه آموزشي باشگاه پاراگلايدر باشگاه تلو آموزشي باشگاه باشگاه پاراگلايدر آموزشي تلو پاراگلايدر باشگاه پاراگلايدر آموزشي پاراگلايدر تلو تلو باشگاه تلو آموزشي تلو پاراگلايدر باشگاه آموزشي پاراگلايدر باشگاه آموزشي تلو باشگاه پاراگلايدر آموزشي باشگاه پاراگلايدر تلو باشگاه تلو آموزشي باشگاه تلو پاراگلايدر آموزشي باشگاه پاراگلايدر آموزشي باشگاه تلو آموزشي پاراگلايدر تلو آموزشي پاراگلايدر باشگاه آموزشي تلو باشگاه آموزشي تلو پاراگلايدر پاراگلايدر باشگاه آموزشي پاراگلايدر باشگاه تلو پاراگلايدر آموزشي باشگاه پاراگلايدر آموزشي تلو پاراگلايدر تلو باشگاه پاراگلايدر تلو آموزشي تلو باشگاه آموزشي تلو باشگاه پاراگلايدر تلو آموزشي باشگاه تلو آموزشي پاراگلايدر تلو پاراگلايدر باشگاه تلو پاراگلايدر آموزشي باشگاه آموزشي پاراگلايدر تلو باشگاه پاراگلايدر تلو آموزشي باشگاه تلو آموزشي پاراگلايدر باشگاه پاراگلايدر آموزشي تلو باشگاه پاراگلايدر تلو آموزشي باشگاه آموزشي تلو پاراگلايدر آموزشي باشگاه پاراگلايدر تلو آموزشي باشگاه تلو پاراگلايدر آموزشي پاراگلايدر تلو باشگاه آموزشي پاراگلايدر باشگاه تلو