City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

سفرنامه تصویری آفرود از جاده فیروزکوه تا جاده هراز - مرداد 1393

(20 رای)


در گرماگرم تابستان 93 با یک پیشنهاد هیجان انگیز روبرو شدیم؛ سفر با یک گروه آفرودی از جاده فیروز کوه تا جاده هراز و کمپینگ در روستاها و ییلاقات طول مسیر. پیشنهاد به حدی وسوسه برانگیز بود که معصل نکردیم؛ از زیراب به دل کوه و جنگل زدیم و از آن سمت در فیلبند از جاده بیرون آمدیم.


این مکان را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

  • سفرنامه تصویری آفرود از جاده فیروزکوه تا جاده هراز - مرداد 1393
  • سفرنامه تصویری آفرود از جاده فیروزکوه تا جاده هراز - مرداد 1393
  • سفرنامه تصویری آفرود از جاده فیروزکوه تا جاده هراز - مرداد 1393
  • سفرنامه تصویری آفرود از جاده فیروزکوه تا جاده هراز - مرداد 1393
سفرنامه تصویری آفرود از جاده فیروزکوه تا جاده هراز - مرداد 1393 سفرنامه تصویری آفرود از جاده فیروزکوه تا جاده هراز - مرداد 1393 سفرنامه تصویری آفرود از جاده فیروزکوه تا جاده هراز - مرداد 1393 سفرنامه تصویری آفرود از جاده فیروزکوه تا جاده هراز - مرداد 1393 مشاهده گالری

اماکن مجاور

اماکن مرتبطتگ ها