City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

سفرنامه تصویری روستاگردی در وردیج، واریش و سنگان - مهر 1393

(27 رای)


در یکی از تعطیلات پائیزی مهر ماه به جاده زدیم تا به روستاگردی در روستاهای اطراف تهران بپردازیم، گشت ما از روستای وردیج و واریش و بازدید از مجسمه های سنگی آغاز شد، با یک کوهنوردی کوتاه در میان باغات واریش ادامه یافت و در ادامه سری به سولقان، روستای سنگان و مسیر آبشار سنگان زدیم.


این مکان را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

  • سفرنامه تصویری روستاگردی در وردیج، واریش و سنگان - مهر 1393
  • سفرنامه تصویری روستاگردی در وردیج، واریش و سنگان - مهر 1393
  • سفرنامه تصویری روستاگردی در وردیج، واریش و سنگان - مهر 1393
  • سفرنامه تصویری روستاگردی در وردیج، واریش و سنگان - مهر 1393
سفرنامه تصویری روستاگردی در وردیج، واریش و سنگان - مهر 1393 سفرنامه تصویری روستاگردی در وردیج، واریش و سنگان - مهر 1393 سفرنامه تصویری روستاگردی در وردیج، واریش و سنگان - مهر 1393 سفرنامه تصویری روستاگردی در وردیج، واریش و سنگان - مهر 1393 مشاهده گالری

اماکن مجاور

اماکن مرتبطتگ ها