City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

سفرنامه تصویری پیاده روی اربعین عراق - آذر 1395

(14 رای)


اربعین سال 1395 بود که به قصد شرکت در پیاده روی اربعین برای اولین بار راهی عراق شدم، در همین سفر بود که از نجف، کربلا، کاظمین و سامرا زیارت کردیم و شرمنده میهمان نوازی موکب های عراقی و ایرانی بودیم.


این مکان را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

  • سفرنامه تصویری پیاده روی اربعین عراق - آذر 1395
  • سفرنامه تصویری پیاده روی اربعین عراق - آذر 1395
  • سفرنامه تصویری پیاده روی اربعین عراق - آذر 1395
  • سفرنامه تصویری پیاده روی اربعین عراق - آذر 1395
سفرنامه تصویری پیاده روی اربعین عراق - آذر 1395 سفرنامه تصویری پیاده روی اربعین عراق - آذر 1395 سفرنامه تصویری پیاده روی اربعین عراق - آذر 1395 سفرنامه تصویری پیاده روی اربعین عراق - آذر 1395 مشاهده گالری

اماکن مرتبطتگ ها