City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

شهربازي شهميرزاد

(67 رای)


پارک کوهستان و شهربازي کوهستان شهميرزاد يکي از جاذبه هاي توريستي شهميرزاد است که مسافران مي توانند هم در فضاي آن از طبيعت لذت ببرند و هم کودکان از شهربازي آن استفاده نمايند


این مکان را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

  • شهربازي شهميرزاد
  • شهربازي شهميرزاد
  • شهربازي شهميرزاد
شهربازي شهميرزاد شهربازي شهميرزاد شهربازي شهميرزاد مشاهده گالری

اطلاعات تماس

  • قیمت : رایگان
  • آدرس : شهمیرزاد - میدان امام خمینی - پارک کوهستان

«نظرتون چیه؟»

1.توی روز چقدر وقت آزاد برای تفریح داری؟

 کمتر از يک ساعت  بين يک تا دو ساعت  بين دو تا سه ساعت  بين سه تا چهار ساعت  بيشتر از چهار ساعت

2.توی وقت آزادت چی کار می کنی؟

 خونه مي مونم  مي زنم بيرون  برنامه اي ندارم

3.روزانه چند ساعت برای تفریح از خونه می زنی بیرون؟

 کمتر از يک ساعت  بين يک تا دو ساعت  بين دو تا سه ساعت  بين سه تا چهار ساعت  بيشتر از چهار ساعت

4.وقتی از خونه می زنی بیرون، دوست داری چی کار کنی؟

 پياده روي
 دور دور با ماشين
 برم کلاس هاي ورزشي
 برم کلاس هاي فرهنگي و هنري
 با دوستام جمع شيم يه جا
 پاساژ گردي
 شکم گردي
 ساير

«خیلی ممنون که نظرتون رو به ما گفتین»شهربازی شهمیرزاد با وسایل بازی مناسب بهترین مکان برای تفریح کودکان به شمار می رود. لازم است ذکر کنیم که این پارک در واقع یک پارک کوهستانی با آب و هوایی خوب است.

  • امکانات ویژه

    تله سیژ

اماکن مرتبطتگ ها

شهربازي پارک کوهستان شهميرزاد شهربازي پارک شهربازي کوهستان شهربازي شهميرزاد پارک شهربازي شهربازي کوهستان پارک شهميرزاد کوهستان شهربازي کوهستان پارک کوهستان شهميرزاد شهميرزاد شهربازي شهميرزاد پارک شهميرزاد کوهستان شهربازي پارک کوهستان شهربازي پارک شهميرزاد شهربازي کوهستان پارک شهربازي کوهستان شهميرزاد شهربازي شهميرزاد پارک شهربازي شهميرزاد کوهستان پارک شهربازي کوهستان پارک شهربازي شهميرزاد پارک کوهستان شهميرزاد پارک کوهستان شهربازي پارک شهميرزاد شهربازي پارک شهميرزاد کوهستان کوهستان شهربازي پارک کوهستان شهربازي شهميرزاد کوهستان پارک شهربازي کوهستان پارک شهميرزاد کوهستان شهميرزاد شهربازي کوهستان شهميرزاد پارک شهميرزاد شهربازي پارک شهميرزاد شهربازي کوهستان شهميرزاد پارک شهربازي شهميرزاد پارک کوهستان شهميرزاد کوهستان شهربازي شهميرزاد کوهستان پارک شهربازي پارک کوهستان شهميرزاد شهربازي کوهستان شهميرزاد پارک شهربازي شهميرزاد پارک کوهستان شهربازي کوهستان پارک شهميرزاد شهربازي کوهستان شهميرزاد پارک شهربازي پارک شهميرزاد کوهستان پارک شهربازي کوهستان شهميرزاد پارک شهربازي شهميرزاد کوهستان پارک کوهستان شهميرزاد شهربازي پارک کوهستان شهربازي شهميرزاد