City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

قصر حرمسرا

(41 رای)


 اين‌ قصر در يك‌ كيلومتري‌ جنوب‌ شرقي‌ كاخ‌ شاه‌ عباسي‌ قرار دارد و ظاهراً در هنگام‌مسافرت‌ خاندان‌ سلطنتي‌، حرمسرا و در ساير مواقع‌ محل‌ سكونت‌ شكارچيان‌ سلطنتي‌ بوده‌ است‌. 

این مکان را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

  • قصر حرمسرا
قصر حرمسرا مشاهده گالری

«نظرتون چیه؟»

1.توی هر فصل چند تا سفر می ری؟

 اصلا نمي رم  بين 1 تا 2 سفر  بين 3 تا 5 سفر  بيشتر از 5 سفر

2.چه تیپ سفرهایی رو بیشتر از همه دوست داری؟

 طبيعتگردي  تاريخ گردي  شهرگردي  ساير

3.با کی بیشتر از همه سفر می ری؟

 خونواده ام  دوستام  تورهاي گردشگري  ساير

4.توی هر فصل به طور متوسط چقدر برای سفر کردن هزینه می کنی؟

 کمتر از 100 هزار تومن  بين 100 تا 200 هزار تومن  بين 200 تا 400 هزار تومن  بيشتر از 400 هزار تومن

5.توی تاریخ گردی کدوم یکی رو بیشتر از همه دوست داری؟

 موزه گردي
 بازديد از عمارت ها و کاخ ها
 بازديد از خونه هاي تاريخي
 بازديد از کليساها و آتشکده ها
 بازديد از قلعه ها و کاروانسراها
 بازديد از پل ها و برج ها
 بازديد از بقيه جاهاي تاريخي

«خیلی ممنون که نظرتون رو به ما گفتین»اين‌ قصرمشتمل‌ بر ايوان‌ها، تالارها، حرمسرا و اتاق‌هاي‌ متعدد است‌. در نيمه جنوب غربی حرمسرا، يک تالار بزرگ و در شمال آن تالار دو ايوان وجود دارد و همچنین در شمال ايوانها دو اتاق بنا شده است، که ابتدا وجود نداشته ولی بعد ها به بنا افزوده شده است ونیز تالارهای موجود در ضلع شمال کاملاً منهدم شده اند و چنين به نظر میرسد که زلزله ای شديد باعث انهدام آنها شده است.

  • ویژگی ها

    آب آشاميدنی اين بنا از چشمه های واقع در دامنة سياه کوه، توسط يک کانال و پس از عبور از يک دره به استخری در بيرون جبهه جنوبی حرمسرا می رسيد و پس از پر کردن آن از طريق کانالی ديگر به حوضی درداخل حرمسرا منتقل می‌شد.

اماکن مرتبطتگ ها

قصر حرمسرا گرمسار عمارت و کوشک در سمنان تاريخ گردي قصر حرمسرا گرمسار عمارت و کوشک در سمنان قصر حرمسرا گرمسار تاريخ گردي قصر حرمسرا گرمسار عمارت و کوشک در سمنان قصر حرمسرا گرمسار قصر حرمسرا گرمسار تاريخ گردي عمارت و کوشک در سمنان تاريخ گردي قصر حرمسرا گرمسار تاريخ گردي عمارت و کوشک در سمنان تاريخ گردي قصر حرمسرا گرمسار عمارت و کوشک در سمنان تاريخ گردي قصر حرمسرا گرمسار عمارت و کوشک در سمنان تاريخ گردي قصر حرمسرا گرمسار عمارت و کوشک در سمنان قصر حرمسرا گرمسار تاريخ گردي عمارت و کوشک در سمنان قصر حرمسرا گرمسار تاريخ گردي قصر حرمسرا گرمسار عمارت و کوشک در سمنان قصر حرمسرا گرمسار تاريخ گردي عمارت و کوشک در سمنان قصر حرمسرا گرمسار تاريخ گردي عمارت و کوشک در سمنان قصر حرمسرا گرمسار عمارت و کوشک در سمنان تاريخ گردي عمارت و کوشک در سمنان تاريخ گردي قصر حرمسرا گرمسار عمارت و کوشک در سمنان قصر حرمسرا گرمسار عمارت و کوشک در سمنان تاريخ گردي تاريخ گردي قصر حرمسرا گرمسار عمارت و کوشک در سمنان تاريخ گردي قصر حرمسرا گرمسار تاريخ گردي عمارت و کوشک در سمنان قصر حرمسرا گرمسار تاريخ گردي عمارت و کوشک در سمنان تاريخ گردي قصر حرمسرا گرمسار تاريخ گردي عمارت و کوشک در سمنان قصر حرمسرا گرمسار عمارت و کوشک در سمنان قصر حرمسرا گرمسار تاريخ گردي عمارت و کوشک در سمنان قصر حرمسرا گرمسار عمارت و کوشک در سمنان تاريخ گردي تاريخ گردي قصر حرمسرا گرمسار تاريخ گردي عمارت و کوشک در سمنان قصر حرمسرا گرمسار عمارت و کوشک در سمنان تاريخ گردي قصر حرمسرا گرمسار تاريخ گردي عمارت و کوشک در سمنان قصر حرمسرا گرمسار عمارت و کوشک در سمنان تاريخ گردي قصر حرمسرا گرمسار تاريخ گردي عمارت و کوشک در سمنان قصر حرمسرا گرمسار تاريخ گردي عمارت و کوشک در سمنان قصر حرمسرا گرمسار عمارت و کوشک در سمنان تاريخ گردي عمارت و کوشک در سمنان قصر حرمسرا گرمسار تاريخ گردي عمارت و کوشک در سمنان قصر حرمسرا گرمسار تاريخ گردي عمارت و کوشک در سمنان تاريخ گردي قصر حرمسرا گرمسار عمارت و کوشک در سمنان تاريخ گردي قصر حرمسرا گرمسار