City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

قصر عين الرشيد

(27 رای)


اين قصر در دو کيلومتري شمال قصر شاه عباسي قصر بهرام و در قسمت مياني فاصله درياچه نمک وکوير بزرگ واقع شده است و همچنين ثبت ملي شده است .


این مکان را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

  • قصر عين الرشيد
  • قصر عين الرشيد
  • قصر عين الرشيد
  • قصر عين الرشيد
قصر عين الرشيد قصر عين الرشيد قصر عين الرشيد قصر عين الرشيد مشاهده گالری

«نظرتون چیه؟»

1.توی هر فصل چند تا سفر می ری؟

 اصلا نمي رم  بين 1 تا 2 سفر  بين 3 تا 5 سفر  بيشتر از 5 سفر

2.چه تیپ سفرهایی رو بیشتر از همه دوست داری؟

 طبيعتگردي  تاريخ گردي  شهرگردي  ساير

3.با کی بیشتر از همه سفر می ری؟

 خونواده ام  دوستام  تورهاي گردشگري  ساير

4.توی هر فصل به طور متوسط چقدر برای سفر کردن هزینه می کنی؟

 کمتر از 100 هزار تومن  بين 100 تا 200 هزار تومن  بين 200 تا 400 هزار تومن  بيشتر از 400 هزار تومن

5.توی تاریخ گردی کدوم یکی رو بیشتر از همه دوست داری؟

 موزه گردي
 بازديد از عمارت ها و کاخ ها
 بازديد از خونه هاي تاريخي
 بازديد از کليساها و آتشکده ها
 بازديد از قلعه ها و کاروانسراها
 بازديد از پل ها و برج ها
 بازديد از بقيه جاهاي تاريخي

«خیلی ممنون که نظرتون رو به ما گفتین»بنای عين الرشيد از خارج 86 متر طول و حداکثر 47 متر عرض دارد و مشتمل بر دو حياط بزرگ است که حياط اصلی 51.5 متر طول و 47 متر عرض دارد وهمچنین معبر ورودی به حياط اصلی به شکل ايوانی به طول 9.7 و عرض 5.4 متر در جبهه جنوبي حياط اصلی بنا شده است.

  • تاریخچه

    این کاروانسرا در دوره صفویه ساخته شده است .
  • ویژگی ها

    در دو طرف ايوان ورودی دو تالار وجود دارد که هريک پنج در به حياط قصر دارند و همچنین ارتفاع هر دو تالار 5.20 متر است که در باريکه کناری هر دو تالار دو اتاق مستطيل شکل قرار دارد که اين اتاق به تالار ها راه ندارند و مخصوص خدمه بوده اند ، نظير اين اتاقها در جبهه جنوبی حياط نيز وجود دارد که به تالار های جنوبی راه دارند.

اماکن مرتبطتگ ها

قصر عين الرشيد عمارت و کوشک در سمنان تاريخ گردي قصر عين الرشيد عمارت و کوشک در سمنان قصر عين الرشيد تاريخ گردي قصر عين الرشيد عمارت و کوشک در سمنان قصر عين الرشيد قصر عين الرشيد تاريخ گردي عمارت و کوشک در سمنان تاريخ گردي قصر عين الرشيد تاريخ گردي عمارت و کوشک در سمنان تاريخ گردي قصر عين الرشيد عمارت و کوشک در سمنان تاريخ گردي قصر عين الرشيد عمارت و کوشک در سمنان تاريخ گردي قصر عين الرشيد عمارت و کوشک در سمنان قصر عين الرشيد تاريخ گردي عمارت و کوشک در سمنان قصر عين الرشيد تاريخ گردي قصر عين الرشيد عمارت و کوشک در سمنان قصر عين الرشيد تاريخ گردي عمارت و کوشک در سمنان قصر عين الرشيد تاريخ گردي عمارت و کوشک در سمنان قصر عين الرشيد عمارت و کوشک در سمنان تاريخ گردي عمارت و کوشک در سمنان تاريخ گردي قصر عين الرشيد عمارت و کوشک در سمنان قصر عين الرشيد عمارت و کوشک در سمنان تاريخ گردي تاريخ گردي قصر عين الرشيد عمارت و کوشک در سمنان تاريخ گردي قصر عين الرشيد تاريخ گردي عمارت و کوشک در سمنان قصر عين الرشيد تاريخ گردي عمارت و کوشک در سمنان تاريخ گردي قصر عين الرشيد تاريخ گردي عمارت و کوشک در سمنان قصر عين الرشيد عمارت و کوشک در سمنان قصر عين الرشيد تاريخ گردي عمارت و کوشک در سمنان قصر عين الرشيد عمارت و کوشک در سمنان تاريخ گردي تاريخ گردي قصر عين الرشيد تاريخ گردي عمارت و کوشک در سمنان قصر عين الرشيد عمارت و کوشک در سمنان تاريخ گردي قصر عين الرشيد تاريخ گردي عمارت و کوشک در سمنان قصر عين الرشيد عمارت و کوشک در سمنان تاريخ گردي قصر عين الرشيد تاريخ گردي عمارت و کوشک در سمنان قصر عين الرشيد تاريخ گردي عمارت و کوشک در سمنان قصر عين الرشيد عمارت و کوشک در سمنان تاريخ گردي عمارت و کوشک در سمنان قصر عين الرشيد تاريخ گردي عمارت و کوشک در سمنان قصر عين الرشيد تاريخ گردي عمارت و کوشک در سمنان تاريخ گردي قصر عين الرشيد عمارت و کوشک در سمنان تاريخ گردي قصر عين الرشيد