City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

محوطه باستاني پارک موزه شاهرود

(51 رای)


پارک موزه مربوط به هزاره اول قبل از ميلاد است و در دامنه شرقي کوه سوراخه مشرف به شاهرود واقع شده و اين اثر در تاريخ ۱۱ تير ۱۳۷۵ به‌عنوان يکي از آثار ملي ايران به ثبت رسيده است.

این مکان را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

  • محوطه باستاني پارک موزه شاهرود
محوطه باستاني پارک موزه شاهرود مشاهده گالری

«نظرتون چیه؟»

1.توی هر فصل چند تا سفر می ری؟

 اصلا نمي رم  بين 1 تا 2 سفر  بين 3 تا 5 سفر  بيشتر از 5 سفر

2.چه تیپ سفرهایی رو بیشتر از همه دوست داری؟

 طبيعتگردي  تاريخ گردي  شهرگردي  ساير

3.با کی بیشتر از همه سفر می ری؟

 خونواده ام  دوستام  تورهاي گردشگري  ساير

4.توی هر فصل به طور متوسط چقدر برای سفر کردن هزینه می کنی؟

 کمتر از 100 هزار تومن  بين 100 تا 200 هزار تومن  بين 200 تا 400 هزار تومن  بيشتر از 400 هزار تومن

5.توی تاریخ گردی کدوم یکی رو بیشتر از همه دوست داری؟

 موزه گردي
 بازديد از عمارت ها و کاخ ها
 بازديد از خونه هاي تاريخي
 بازديد از کليساها و آتشکده ها
 بازديد از قلعه ها و کاروانسراها
 بازديد از پل ها و برج ها
 بازديد از بقيه جاهاي تاريخي

«خیلی ممنون که نظرتون رو به ما گفتین»



این محل در ارتفاعات شهر در دامنه شرقی کوه سوراخه مشرف به شاهرود واقع است و آثار به دست آمده از آن مربوط به هزاره اول پیش از میلاد است.

  • ویژگی ها

    آثار به دست امده از این محل شامل گورستان، انبارهای آذوقه ، معماری خشتی و سنگی و کوره های سفال‌پزی است . همچنین تعداد زیادی ظروف سفالی خاکستری که در داخل خمره های بزرگی به جای تابوت استفاده شده است به همراه بقایای اسکلت کودکان در این محوطه به دست آمده است.

اماکن مرتبط



تگ ها

محوطه باستاني پارک موزه شاهرود ساير مناطق تاريخ گردي در سمنان تاريخ گردي محوطه باستاني پارک موزه شاهرود ساير مناطق تاريخ گردي در سمنان محوطه باستاني پارک موزه شاهرود تاريخ گردي محوطه باستاني پارک موزه شاهرود ساير مناطق تاريخ گردي در سمنان محوطه باستاني پارک موزه شاهرود محوطه باستاني پارک موزه شاهرود تاريخ گردي ساير مناطق تاريخ گردي در سمنان تاريخ گردي محوطه باستاني پارک موزه شاهرود تاريخ گردي ساير مناطق تاريخ گردي در سمنان تاريخ گردي محوطه باستاني پارک موزه شاهرود ساير مناطق تاريخ گردي در سمنان تاريخ گردي محوطه باستاني پارک موزه شاهرود ساير مناطق تاريخ گردي در سمنان تاريخ گردي محوطه باستاني پارک موزه شاهرود ساير مناطق تاريخ گردي در سمنان محوطه باستاني پارک موزه شاهرود تاريخ گردي ساير مناطق تاريخ گردي در سمنان محوطه باستاني پارک موزه شاهرود تاريخ گردي محوطه باستاني پارک موزه شاهرود ساير مناطق تاريخ گردي در سمنان محوطه باستاني پارک موزه شاهرود تاريخ گردي ساير مناطق تاريخ گردي در سمنان محوطه باستاني پارک موزه شاهرود تاريخ گردي ساير مناطق تاريخ گردي در سمنان محوطه باستاني پارک موزه شاهرود ساير مناطق تاريخ گردي در سمنان تاريخ گردي ساير مناطق تاريخ گردي در سمنان تاريخ گردي محوطه باستاني پارک موزه شاهرود ساير مناطق تاريخ گردي در سمنان محوطه باستاني پارک موزه شاهرود ساير مناطق تاريخ گردي در سمنان تاريخ گردي تاريخ گردي محوطه باستاني پارک موزه شاهرود ساير مناطق تاريخ گردي در سمنان تاريخ گردي محوطه باستاني پارک موزه شاهرود تاريخ گردي ساير مناطق تاريخ گردي در سمنان محوطه باستاني پارک موزه شاهرود تاريخ گردي ساير مناطق تاريخ گردي در سمنان تاريخ گردي محوطه باستاني پارک موزه شاهرود تاريخ گردي ساير مناطق تاريخ گردي در سمنان محوطه باستاني پارک موزه شاهرود ساير مناطق تاريخ گردي در سمنان محوطه باستاني پارک موزه شاهرود تاريخ گردي ساير مناطق تاريخ گردي در سمنان محوطه باستاني پارک موزه شاهرود ساير مناطق تاريخ گردي در سمنان تاريخ گردي تاريخ گردي محوطه باستاني پارک موزه شاهرود تاريخ گردي ساير مناطق تاريخ گردي در سمنان محوطه باستاني پارک موزه شاهرود ساير مناطق تاريخ گردي در سمنان تاريخ گردي محوطه باستاني پارک موزه شاهرود تاريخ گردي ساير مناطق تاريخ گردي در سمنان محوطه باستاني پارک موزه شاهرود ساير مناطق تاريخ گردي در سمنان تاريخ گردي محوطه باستاني پارک موزه شاهرود تاريخ گردي ساير مناطق تاريخ گردي در سمنان محوطه باستاني پارک موزه شاهرود تاريخ گردي ساير مناطق تاريخ گردي در سمنان محوطه باستاني پارک موزه شاهرود ساير مناطق تاريخ گردي در سمنان تاريخ گردي ساير مناطق تاريخ گردي در سمنان محوطه باستاني پارک موزه شاهرود تاريخ گردي ساير مناطق تاريخ گردي در سمنان محوطه باستاني پارک موزه شاهرود تاريخ گردي ساير مناطق تاريخ گردي در سمنان تاريخ گردي محوطه باستاني پارک موزه شاهرود ساير مناطق تاريخ گردي در سمنان تاريخ گردي محوطه باستاني پارک موزه شاهرود