City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

مسجد ابوالفضل(ع)

(56 رای)


مسجد ابوالفضل(ع) در پيکان شهر واقع شده و در آن نماز هاي يوميه به جماعت برگزار مي شود.


این مکان را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

  • مسجد ابوالفضل(ع)
  • مسجد ابوالفضل(ع)
  • مسجد ابوالفضل(ع)
  • مسجد ابوالفضل(ع)
مسجد ابوالفضل(ع) مسجد ابوالفضل(ع) مسجد ابوالفضل(ع) مسجد ابوالفضل(ع) مشاهده گالری

اطلاعات تماس

  • تلفن تماس : 48905920
  • آدرس : آزاد راه تهران کرج ،شهرک پیکان شهر

«نظرتون چیه؟»

1.توی تاریخ گردی کدوم یکی رو بیشتر از همه دوست داری؟

 موزه گردي  بازديد از عمارت ها و کاخ ها  بازديد از خونه هاي تاريخي  بازديد از کليساها و آتشکده ها  بازديد از قلعه ها و کاروانسراها  بازديد از پل ها و برج ها  بازديد از بقيه جاهاي تاريخي

«خیلی ممنون که نظرتون رو به ما گفتین»از برنامه های مسجد ابوالفضل(ع) می توان به برگزاری نماز جماعت به امامت سید جعفر هاشمی اشاره کرد.

  • سرویس بهداشتی
  • سرپوشیده
  • مسیر مترو علاقمندان می توانند از ایستگاه ایران خودرو واقع در خط پنج مترو استفاده کنند.

اماکن مرتبطتگ ها

مسجد ابوالفضل(س) سيد جعفر هاشمي نماز جماعت پيکان شهر مسجد ابوالفضل(س) سيد جعفر هاشمي مسجد ابوالفضل(س) نماز جماعت مسجد ابوالفضل(س) پيکان شهر سيد جعفر هاشمي مسجد ابوالفضل(س) مسجد ابوالفضل(س) نماز جماعت سيد جعفر هاشمي پيکان شهر نماز جماعت مسجد ابوالفضل(س) نماز جماعت سيد جعفر هاشمي نماز جماعت پيکان شهر پيکان شهر مسجد ابوالفضل(س) پيکان شهر سيد جعفر هاشمي پيکان شهر نماز جماعت مسجد ابوالفضل(س) سيد جعفر هاشمي نماز جماعت مسجد ابوالفضل(س) سيد جعفر هاشمي پيکان شهر مسجد ابوالفضل(س) نماز جماعت سيد جعفر هاشمي مسجد ابوالفضل(س) نماز جماعت پيکان شهر مسجد ابوالفضل(س) پيکان شهر سيد جعفر هاشمي مسجد ابوالفضل(س) پيکان شهر نماز جماعت سيد جعفر هاشمي مسجد ابوالفضل(س) نماز جماعت سيد جعفر هاشمي مسجد ابوالفضل(س) پيکان شهر سيد جعفر هاشمي نماز جماعت پيکان شهر سيد جعفر هاشمي نماز جماعت مسجد ابوالفضل(س) سيد جعفر هاشمي پيکان شهر مسجد ابوالفضل(س) سيد جعفر هاشمي پيکان شهر نماز جماعت نماز جماعت مسجد ابوالفضل(س) سيد جعفر هاشمي نماز جماعت مسجد ابوالفضل(س) پيکان شهر نماز جماعت سيد جعفر هاشمي مسجد ابوالفضل(س) نماز جماعت سيد جعفر هاشمي پيکان شهر نماز جماعت پيکان شهر مسجد ابوالفضل(س) نماز جماعت پيکان شهر سيد جعفر هاشمي پيکان شهر مسجد ابوالفضل(س) سيد جعفر هاشمي پيکان شهر مسجد ابوالفضل(س) نماز جماعت پيکان شهر سيد جعفر هاشمي مسجد ابوالفضل(س) پيکان شهر سيد جعفر هاشمي نماز جماعت پيکان شهر نماز جماعت مسجد ابوالفضل(س) پيکان شهر نماز جماعت سيد جعفر هاشمي مسجد ابوالفضل(س) سيد جعفر هاشمي نماز جماعت پيکان شهر مسجد ابوالفضل(س) نماز جماعت پيکان شهر سيد جعفر هاشمي مسجد ابوالفضل(س) پيکان شهر سيد جعفر هاشمي نماز جماعت مسجد ابوالفضل(س) نماز جماعت سيد جعفر هاشمي پيکان شهر مسجد ابوالفضل(س) نماز جماعت پيکان شهر سيد جعفر هاشمي مسجد ابوالفضل(س) سيد جعفر هاشمي پيکان شهر نماز جماعت سيد جعفر هاشمي مسجد ابوالفضل(س) نماز جماعت پيکان شهر سيد جعفر هاشمي مسجد ابوالفضل(س) پيکان شهر نماز جماعت سيد جعفر هاشمي نماز جماعت پيکان شهر مسجد ابوالفضل(س) سيد جعفر هاشمي نماز جماعت مسجد ابوالفضل(س) پيکان شهر