City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

مسيرهاي دوچرخه سواري مترو صادقيه

(35 رای)


با راه اندازي دو مسير دوچرخه سواري در ايستگاه متروي صادقيه واقع در خط دو مترو تهران، شهروندان مي توانند به آساني با استفاده از دوچرخه در اين پيست ها تردد کرده و به ورزش، تفريح و يا تردد در شهر بپردازند.


این مکان را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

 • مسيرهاي دوچرخه سواري مترو صادقيه
 • مسيرهاي دوچرخه سواري مترو صادقيه
 • مسيرهاي دوچرخه سواري مترو صادقيه
 • مسيرهاي دوچرخه سواري مترو صادقيه
مسيرهاي دوچرخه سواري مترو صادقيه مسيرهاي دوچرخه سواري مترو صادقيه مسيرهاي دوچرخه سواري مترو صادقيه مسيرهاي دوچرخه سواري مترو صادقيه مشاهده گالری

«نظرتون چیه؟»

1.روزانه چقدر ورزش می کنی؟

 اصلا ورزش نمي کنم  کمتر از نيم ساعت  بين نيم تا يک ساعت  بين يک تا دو ساعت  بين دو تا سه ساعت

2.چه جور ورزش هایی رو بیشتر دوست داری؟

 فوتبال و فوتسال
 واليبال
 ورزش هاي همگاني
 ورزش هاي رزمي
 ورزش هاي آبي
 ورزش هاي هوايي
 ورزش هاي موتوري
 ورزش هاي قدرتي
 ساير

«خیلی ممنون که نظرتون رو به ما گفتین»با احداث دو مسیر دورچرخه سواری درخیابان های رز غربی و ولیعصر(عج) دسترسی شهروندان به ایستگاه مترو صادقیه با استفاده از دوچرخه فراهم شده است.

 • ویژگی ها

  با توجه به تاثيرگذاري استفاده ازدوچرخه درسفرهاي شهري و نقش آن درکاهش حجم ترافيک و آلودگي هوا، مسیر های دوچرخه سواری در سطح شهر تهران توسعه پیدا کرده است. یکی از این مسیرهای دوچرخه سواری نیز در نزدیکی ایستگاه مترو صادقیه قرار دارد که به منظور تردد ایمن و آسان دورچرخه سواران بهینه سازی شده است.
 • سایر اطلاعات

  در آینده و درتکميل اين شبکه، مسير دوچرخه سواری ایستگاه مترو صادقیه تا پارک الهام و رود دره کن ادامه خواهد يافت.
 • منبع

  خبرگزاری موج - معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

اماکن مرتبطتگ ها

دوچرخه سواري مسير دوچرخه مترو صادقيه خيابان ولي عصر دوچرخه سواري مسير دوچرخه دوچرخه سواري مترو صادقيه دوچرخه سواري خيابان ولي عصر مسير دوچرخه دوچرخه سواري دوچرخه سواري مترو صادقيه مسير دوچرخه خيابان ولي عصر مترو صادقيه دوچرخه سواري مترو صادقيه مسير دوچرخه مترو صادقيه خيابان ولي عصر خيابان ولي عصر دوچرخه سواري خيابان ولي عصر مسير دوچرخه خيابان ولي عصر مترو صادقيه دوچرخه سواري مسير دوچرخه مترو صادقيه دوچرخه سواري مسير دوچرخه خيابان ولي عصر دوچرخه سواري مترو صادقيه مسير دوچرخه دوچرخه سواري مترو صادقيه خيابان ولي عصر دوچرخه سواري خيابان ولي عصر مسير دوچرخه دوچرخه سواري خيابان ولي عصر مترو صادقيه مسير دوچرخه دوچرخه سواري مترو صادقيه مسير دوچرخه دوچرخه سواري خيابان ولي عصر مسير دوچرخه مترو صادقيه خيابان ولي عصر مسير دوچرخه مترو صادقيه دوچرخه سواري مسير دوچرخه خيابان ولي عصر دوچرخه سواري مسير دوچرخه خيابان ولي عصر مترو صادقيه مترو صادقيه دوچرخه سواري مسير دوچرخه مترو صادقيه دوچرخه سواري خيابان ولي عصر مترو صادقيه مسير دوچرخه دوچرخه سواري مترو صادقيه مسير دوچرخه خيابان ولي عصر مترو صادقيه خيابان ولي عصر دوچرخه سواري مترو صادقيه خيابان ولي عصر مسير دوچرخه خيابان ولي عصر دوچرخه سواري مسير دوچرخه خيابان ولي عصر دوچرخه سواري مترو صادقيه خيابان ولي عصر مسير دوچرخه دوچرخه سواري خيابان ولي عصر مسير دوچرخه مترو صادقيه خيابان ولي عصر مترو صادقيه دوچرخه سواري خيابان ولي عصر مترو صادقيه مسير دوچرخه دوچرخه سواري مسير دوچرخه مترو صادقيه خيابان ولي عصر دوچرخه سواري مترو صادقيه خيابان ولي عصر مسير دوچرخه دوچرخه سواري خيابان ولي عصر مسير دوچرخه مترو صادقيه دوچرخه سواري مترو صادقيه مسير دوچرخه خيابان ولي عصر دوچرخه سواري مترو صادقيه خيابان ولي عصر مسير دوچرخه دوچرخه سواري مسير دوچرخه خيابان ولي عصر مترو صادقيه مسير دوچرخه دوچرخه سواري مترو صادقيه خيابان ولي عصر مسير دوچرخه دوچرخه سواري خيابان ولي عصر مترو صادقيه مسير دوچرخه مترو صادقيه خيابان ولي عصر دوچرخه سواري مسير دوچرخه مترو صادقيه دوچرخه سواري خيابان ولي عصر