City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

ميني گلف بوستان خليج فارس

(36 رای)


زمين ميني گلف بوستان خليج فارس از جمله امکانات موجود براي علاقه مندان اين رشته ورزشي است که در محدوده جنوب شرقي تهران قرار گرفته است.


این مکان را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

  • ميني گلف بوستان خليج فارس
  • ميني گلف بوستان خليج فارس
  • ميني گلف بوستان خليج فارس
ميني گلف بوستان خليج فارس ميني گلف بوستان خليج فارس ميني گلف بوستان خليج فارس مشاهده گالری

اطلاعات تماس

  • قیمت : اقتصادی
  • آدرس : تهران - اتوبان امام رضا (ع) - مشیریه - خیابان بوعلی غربی - بوستان خلیج فارس

«نظرتون چیه؟»

1.روزانه چقدر ورزش می کنی؟

 اصلا ورزش نمي کنم  کمتر از نيم ساعت  بين نيم تا يک ساعت  بين يک تا دو ساعت  بين دو تا سه ساعت

2.چه جور ورزش هایی رو بیشتر دوست داری؟

 فوتبال و فوتسال
 واليبال
 ورزش هاي همگاني
 ورزش هاي رزمي
 ورزش هاي آبي
 ورزش هاي هوايي
 ورزش هاي موتوري
 ورزش هاي قدرتي
 ساير

«خیلی ممنون که نظرتون رو به ما گفتین»با افتتاح مینی گلف بوستان خلیج فارس، ميني گلف بازان استان تهران و به خصوص منطقه 15 مي توانند از اين زمين نيز براي تمرينات خود استفاده كنند.

اماکن مرتبطتگ ها

زمين ميني گلف خليج فارس بوستان زمين ميني گلف زمين خليج فارس زمين بوستان ميني گلف زمين زمين خليج فارس ميني گلف بوستان خليج فارس زمين خليج فارس ميني گلف خليج فارس بوستان بوستان زمين بوستان ميني گلف بوستان خليج فارس زمين ميني گلف خليج فارس زمين ميني گلف بوستان زمين خليج فارس ميني گلف زمين خليج فارس بوستان زمين بوستان ميني گلف زمين بوستان خليج فارس ميني گلف زمين خليج فارس ميني گلف زمين بوستان ميني گلف خليج فارس بوستان ميني گلف خليج فارس زمين ميني گلف بوستان زمين ميني گلف بوستان خليج فارس خليج فارس زمين ميني گلف خليج فارس زمين بوستان خليج فارس ميني گلف زمين خليج فارس ميني گلف بوستان خليج فارس بوستان زمين خليج فارس بوستان ميني گلف بوستان زمين ميني گلف بوستان زمين خليج فارس بوستان ميني گلف زمين بوستان ميني گلف خليج فارس بوستان خليج فارس زمين بوستان خليج فارس ميني گلف زمين ميني گلف خليج فارس بوستان زمين خليج فارس بوستان ميني گلف زمين بوستان ميني گلف خليج فارس زمين خليج فارس ميني گلف بوستان زمين خليج فارس بوستان ميني گلف زمين ميني گلف بوستان خليج فارس ميني گلف زمين خليج فارس بوستان ميني گلف زمين بوستان خليج فارس ميني گلف خليج فارس بوستان زمين ميني گلف خليج فارس زمين بوستان