City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

ميني گلف بوستان سروناز

(58 رای)


زمين ميني گلف بوستان سروناز از جمله مراکز اين رشته ورزشي در جنوب شرق تهران است که مورد استفاده علاقه مندان به ميني گلف قرار مي گيرد.


این مکان را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

  • ميني گلف بوستان سروناز
  • ميني گلف بوستان سروناز
  • ميني گلف بوستان سروناز
ميني گلف بوستان سروناز ميني گلف بوستان سروناز ميني گلف بوستان سروناز مشاهده گالری

اطلاعات تماس

  • قیمت : متوسط
  • آدرس : اتوبان امام رضا (ع) - شهرک مسعودیه - خیابان شیرازی - بوستان سروناز

«نظرتون چیه؟»

1.روزانه چقدر ورزش می کنی؟

 اصلا ورزش نمي کنم  کمتر از نيم ساعت  بين نيم تا يک ساعت  بين يک تا دو ساعت  بين دو تا سه ساعت

2.چه جور ورزش هایی رو بیشتر دوست داری؟

 فوتبال و فوتسال
 واليبال
 ورزش هاي همگاني
 ورزش هاي رزمي
 ورزش هاي آبي
 ورزش هاي هوايي
 ورزش هاي موتوري
 ورزش هاي قدرتي
 ساير

«خیلی ممنون که نظرتون رو به ما گفتین»به منظورگسترش فعاليت رشته ميني گلف در سطح تهران و پيشرفت روزافزون ورزشكاران اين رشته، زمين ميني گلف بوستان سروناز در منطقه 15 شهر تهران احداث شده است.

اماکن مرتبطتگ ها

زمين ميني گلف بوستان سروناز تهران زمين ميني گلف زمين بوستان سروناز زمين تهران ميني گلف زمين زمين بوستان سروناز ميني گلف تهران بوستان سروناز زمين بوستان سروناز ميني گلف بوستان سروناز تهران تهران زمين تهران ميني گلف تهران بوستان سروناز زمين ميني گلف بوستان سروناز زمين ميني گلف تهران زمين بوستان سروناز ميني گلف زمين بوستان سروناز تهران زمين تهران ميني گلف زمين تهران بوستان سروناز ميني گلف زمين بوستان سروناز ميني گلف زمين تهران ميني گلف بوستان سروناز تهران ميني گلف بوستان سروناز زمين ميني گلف تهران زمين ميني گلف تهران بوستان سروناز بوستان سروناز زمين ميني گلف بوستان سروناز زمين تهران بوستان سروناز ميني گلف زمين بوستان سروناز ميني گلف تهران بوستان سروناز تهران زمين بوستان سروناز تهران ميني گلف تهران زمين ميني گلف تهران زمين بوستان سروناز تهران ميني گلف زمين تهران ميني گلف بوستان سروناز تهران بوستان سروناز زمين تهران بوستان سروناز ميني گلف زمين ميني گلف بوستان سروناز تهران زمين بوستان سروناز تهران ميني گلف زمين تهران ميني گلف بوستان سروناز زمين بوستان سروناز ميني گلف تهران زمين بوستان سروناز تهران ميني گلف زمين ميني گلف تهران بوستان سروناز ميني گلف زمين بوستان سروناز تهران ميني گلف زمين تهران بوستان سروناز ميني گلف بوستان سروناز تهران زمين ميني گلف بوستان سروناز زمين تهران