City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

پارک امين زنجان

(69 رای)


 يکي از بوستان هاي اصلي شهر زنجان پارک امين است که تعداد زيادي از شهروندان و گردشگران براي تفريح و گردش به آن مراجعه مي کنند.


این مکان را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

  • پارک امين زنجان
  • پارک امين زنجان
  • پارک امين زنجان
  • پارک امين زنجان
پارک امين زنجان پارک امين زنجان پارک امين زنجان پارک امين زنجان مشاهده گالری

«نظرتون چیه؟»

1.توی روز چقدر وقت آزاد برای تفریح داری؟

 کمتر از يک ساعت  بين يک تا دو ساعت  بين دو تا سه ساعت  بين سه تا چهار ساعت  بيشتر از چهار ساعت

2.توی وقت آزادت چی کار می کنی؟

 خونه مي مونم  مي زنم بيرون  برنامه اي ندارم

3.روزانه چند ساعت برای تفریح از خونه می زنی بیرون؟

 کمتر از يک ساعت  بين يک تا دو ساعت  بين دو تا سه ساعت  بين سه تا چهار ساعت  بيشتر از چهار ساعت

4.وقتی از خونه می زنی بیرون، دوست داری چی کار کنی؟

 پياده روي
 دور دور با ماشين
 برم کلاس هاي ورزشي
 برم کلاس هاي فرهنگي و هنري
 با دوستام جمع شيم يه جا
 پاساژ گردي
 شکم گردي
 ساير

«خیلی ممنون که نظرتون رو به ما گفتین»پارک امین زنجان دارای مساحت 61600 متر مربع بوده و در منطقه 2 شهرداری واقع شده است .

  • منبع

    سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری زنجان

اماکن مرتبطتگ ها

زنجان پارک امين گردشگري شهري زنجان پارک زنجان امين زنجان گردشگري شهري پارک زنجان زنجان امين پارک گردشگري شهري امين زنجان امين پارک امين گردشگري شهري گردشگري شهري زنجان گردشگري شهري پارک گردشگري شهري امين زنجان پارک امين زنجان پارک گردشگري شهري زنجان امين پارک زنجان امين گردشگري شهري زنجان گردشگري شهري پارک زنجان گردشگري شهري امين پارک زنجان امين پارک زنجان گردشگري شهري پارک امين گردشگري شهري پارک امين زنجان پارک گردشگري شهري زنجان پارک گردشگري شهري امين امين زنجان پارک امين زنجان گردشگري شهري امين پارک زنجان امين پارک گردشگري شهري امين گردشگري شهري زنجان امين گردشگري شهري پارک گردشگري شهري زنجان پارک گردشگري شهري زنجان امين گردشگري شهري پارک زنجان گردشگري شهري پارک امين گردشگري شهري امين زنجان گردشگري شهري امين پارک زنجان پارک امين گردشگري شهري زنجان امين گردشگري شهري پارک زنجان گردشگري شهري پارک امين زنجان امين پارک گردشگري شهري زنجان امين گردشگري شهري پارک زنجان پارک گردشگري شهري امين پارک زنجان امين گردشگري شهري پارک زنجان گردشگري شهري امين پارک امين گردشگري شهري زنجان پارک امين زنجان گردشگري شهري