City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

پل مارنان اصفهان

(31 رای)


پل مارنان اصفهان در خيابان مطهري و بين پل فلزي و پل وحيد ساخته شده که واسطه اتصال دو ساحل شمالي و جنوبي رودخانه در غربي ترين قسمت شهر اصفهان بوده است. شكل امروزي  پل تاريخي مارنان اصفهان با نماي ساختماني عصر صفوي تغيير اساسي نكرده ولي در عين حال پل مارنان تعميرات مكرري را سر گذارنده است.


این مکان را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

 • پل مارنان اصفهان
 • پل مارنان اصفهان
 • پل مارنان اصفهان
 • پل مارنان اصفهان
پل مارنان اصفهان پل مارنان اصفهان پل مارنان اصفهان پل مارنان اصفهان مشاهده گالری

اطلاعات تماس

 • قیمت : رایگان
 • ساعت کاری : 24 ساعته
 • آدرس : اصفهان ، خیابان خیام

«نظرتون چیه؟»

1.توی هر فصل چند تا سفر می ری؟

 اصلا نمي رم  بين 1 تا 2 سفر  بين 3 تا 5 سفر  بيشتر از 5 سفر

2.چه تیپ سفرهایی رو بیشتر از همه دوست داری؟

 طبيعتگردي  تاريخ گردي  شهرگردي  ساير

3.با کی بیشتر از همه سفر می ری؟

 خونواده ام  دوستام  تورهاي گردشگري  ساير

4.توی هر فصل به طور متوسط چقدر برای سفر کردن هزینه می کنی؟

 کمتر از 100 هزار تومن  بين 100 تا 200 هزار تومن  بين 200 تا 400 هزار تومن  بيشتر از 400 هزار تومن

5.توی تاریخ گردی کدوم یکی رو بیشتر از همه دوست داری؟

 موزه گردي
 بازديد از عمارت ها و کاخ ها
 بازديد از خونه هاي تاريخي
 بازديد از کليساها و آتشکده ها
 بازديد از قلعه ها و کاروانسراها
 بازديد از پل ها و برج ها
 بازديد از بقيه جاهاي تاريخي

«خیلی ممنون که نظرتون رو به ما گفتین»پل مارنان اصفهان در اصل ماربین نام داشته كه اسم تصحیف «مهربین» از فرهنگ اوستایى است و در طى 15 قرن تاریخ اسلامى ایران پیوسته به همین نام شناخته شده و در غربى‏ترین قسمت شهر اصفهان بوده است. این پل در عصر صفوى تغییرى نكرده ولى تعمیرات مكرّر داشته است.

 • تاریخچه

  نام این بلوک هم مهربین بوده که با تصحیف این نام در زبان پهلوی ساسانی به «ماربین» در دوره ساسانیان و به دنبال آن در طول مدت ۱۵ قرن تاریخ اسلامی ایران پیوسته با همین نام شناخته شده‌است و قدمت ساختمان این پل که از زمانهای بسیار دور همچنان که پل جی یا پل شهرستان واسطه اتصال شمالی‌ترین ساحل شهری زاینده‌رود به جنوبی‌ترین ساحل مقابل بوده ‌است.
 • ویژگی ها

  چهارفرسنگ به شهر اصفهان مانده رودخانه زاینده رود به شكل مارپیچى راست خم گشته وارد شهر مى ‏گردد و و گفته‏ اند كه به همین جهت قریه مارنان را مارنان یا ماریانان گفته ‏اند و در همین محل پل مارنان را ساخته و جلفا را بقریه مارنان اتصال مى ‏دهد پل مزبور اكنون داراى هفده دهانه است ولى در پیش بیش از هفده دهانه داشته است كه حالا بسته شده است. این پل ر پل سرفراز هم نامیده ‏اند و وجه تسمیه ‏اش را چنین بیان كرده ‏اند كه در زمان شاه سلیمان صفوى یكى از ثروتمندان ارامنه آن را ساخت و به لقب سرفراز نائل گردید و مدتى هم به همان نام سرفراز مشهور بود.
 • سیمای عمومی

  پل مارنان اصفهان واسطه اتصال دو ساحل شمالی و جنوبی رودخانه در غربی‌ترین قسمت شهر اصفهان بوده‌ است و روستاهای ماربین از طریق پل مارنان (پل ماربانان و پل ماربین) به روستاهای مقابل آن در ساحل جنوبی رود خانه متصل می‌شده است شکل امروزی پل مارنان با نمای ساختمانی آن در عصر صفویه تغییری نکرده ولی تعمیرات مکرر داشته‌ است. چهار فرسنگ مانده به شهراصفهان رودخانه زاینده رود به شکل مارپیچی راست خم گردیده و وارد اصفهان می گرددبه همین دلیل گفته اند قریه مارنان راماریانان گفته اند و در همین محل پل مارنان راساخته اند وجلفا را به قریه مارنان متصل می کند.
 • زمان مناسب بازدید

  در هر فصلی از سال شما می توانید برای دیدن پل مارنان اصفهان به این شهر سفر کنید.
 • پیشنهاد ویژه

  اگر به اصفهان رفتید و قصد رفتن به پل مارنان اصفهان را داشتید به هیچ عنوان نمای شب را از این پل از دست ندهید زیرا در شب نمای فوق العاده ای دارد .
 • شرایط استفاده

  در هر حال متمول مزبور تعمیرى كرده است چه این پل قبل از آن وجود داشته است منتهى هر چه عبور و مرور به نسبت جمعیت زیادتر مى ‏شده پل فرسوده مى ‏گردیده است و احتیاج به تعمیر و تجدید بناء حاصل مى ‏گردیده است ثبت تاریخى این پل در گردش ادارى است.
 • امکانات ویژه

  پل مارنان اصفهان اکنون دارای هفده دهانه است ولی در پیش بیش از این دهانه داشته است که اکنون بسته شده است مدتی هم نام این پل سرفراز نام داشت،دلیل این نام گذاری راچنین بیان می کنندکه در زمان شاه سلیمان صفوی یکی از ثروتمندان ارامنه این پل را ساخت وبه لقب سرفراز نائل گردیدومدتی هم به نام سرفراز مشهور بود. لازم به ذکر است ثبت تاریخی این پل در مرحله گردش اداری است.

اماکن مرتبطتگ ها

پل مارنان گردشگري پل اصفهان پل مارنان گردشگري پل مارنان پل پل مارنان اصفهان گردشگري پل مارنان پل مارنان پل گردشگري اصفهان پل پل مارنان پل گردشگري پل اصفهان اصفهان پل مارنان اصفهان گردشگري اصفهان پل پل مارنان گردشگري پل پل مارنان گردشگري اصفهان پل مارنان پل گردشگري پل مارنان پل اصفهان پل مارنان اصفهان گردشگري پل مارنان اصفهان پل گردشگري پل مارنان پل گردشگري پل مارنان اصفهان گردشگري پل اصفهان گردشگري پل پل مارنان گردشگري اصفهان پل مارنان گردشگري اصفهان پل پل پل مارنان گردشگري پل پل مارنان اصفهان پل گردشگري پل مارنان پل گردشگري اصفهان پل اصفهان پل مارنان پل اصفهان گردشگري اصفهان پل مارنان گردشگري اصفهان پل مارنان پل اصفهان گردشگري پل مارنان اصفهان گردشگري پل اصفهان پل پل مارنان اصفهان پل گردشگري پل مارنان گردشگري پل اصفهان پل مارنان پل اصفهان گردشگري پل مارنان اصفهان گردشگري پل پل مارنان پل گردشگري اصفهان پل مارنان پل اصفهان گردشگري پل مارنان گردشگري اصفهان پل گردشگري پل مارنان پل اصفهان گردشگري پل مارنان اصفهان پل گردشگري پل اصفهان پل مارنان گردشگري پل پل مارنان اصفهان