City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

چشمه آبگرم ابدال

(21 رای)


اين چشمه ها در روستاي ابدال و همچنين  در ۳۰ کيلومتري جنوب باختري جاده زنجان – تبريز و در محدوده شهرستان زنجان واقع شده است.


این مکان را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

  • چشمه آبگرم ابدال
  • چشمه آبگرم ابدال
چشمه آبگرم ابدال چشمه آبگرم ابدال مشاهده گالری

«نظرتون چیه؟»

1.توی هر فصل چند تا سفر می ری؟

 اصلا نمي رم  بين 1 تا 2 سفر  بين 3 تا 5 سفر  بيشتر از 5 سفر

2.چه تیپ سفرهایی رو بیشتر از همه دوست داری؟

 طبيعتگردي  تاريخ گردي  شهرگردي  ساير

3.با کی بیشتر از همه سفر می ری؟

 خونواده ام  دوستام  تورهاي گردشگري  ساير

4.توی هر فصل به طور متوسط چقدر برای سفر کردن هزینه می کنی؟

 کمتر از 100 هزار تومن  بين 100 تا 200 هزار تومن  بين 200 تا 400 هزار تومن  بيشتر از 400 هزار تومن

5.توی طبیعتگردی کدوم یکی رو بیشتر از همه دوست داری؟

 جنگل نوردي
 کوهنوردي
 کويرنوردي
 غارنوردي
 دره نوردي
 آبشارگردي
 درياچه گردي
 ساير

«خیلی ممنون که نظرتون رو به ما گفتین»این چشمه که در ارتفاعات ابدال قرار گرفته، دارای خاصیت های درمانی و دارویی است و مورد استقبال اهالی و مسافرین عبوری منطقه است.

  • تاریخچه

    چشمه های استان زنجان پس از زلزله سال ۱۳۶۹ و ایجاد دگرگونى در لایه هاى زیرزمینى، دچار تغییر و تحولاتی شدند و بر درجه حرارت آب هاى گرم معدنى در سطح استان پیدا شده است.
Map Data
Map data ©2016 Google
Map DataMap data ©2016 Google
Map data ©2016 Google

اماکن مرتبطتگ ها

چشمه آبگرم ابدال زنجان چشمه در زنجان طبيعت گردي چشمه آبگرم ابدال زنجان چشمه آبگرم ابدال چشمه در زنجان چشمه آبگرم ابدال طبيعت گردي زنجان چشمه آبگرم ابدال چشمه آبگرم ابدال چشمه در زنجان زنجان طبيعت گردي چشمه در زنجان چشمه آبگرم ابدال چشمه در زنجان زنجان چشمه در زنجان طبيعت گردي طبيعت گردي چشمه آبگرم ابدال طبيعت گردي زنجان طبيعت گردي چشمه در زنجان چشمه آبگرم ابدال زنجان چشمه در زنجان چشمه آبگرم ابدال زنجان طبيعت گردي چشمه آبگرم ابدال چشمه در زنجان زنجان چشمه آبگرم ابدال چشمه در زنجان طبيعت گردي چشمه آبگرم ابدال طبيعت گردي زنجان چشمه آبگرم ابدال طبيعت گردي چشمه در زنجان زنجان چشمه آبگرم ابدال چشمه در زنجان زنجان چشمه آبگرم ابدال طبيعت گردي زنجان چشمه در زنجان طبيعت گردي زنجان چشمه در زنجان چشمه آبگرم ابدال زنجان طبيعت گردي چشمه آبگرم ابدال زنجان طبيعت گردي چشمه در زنجان چشمه در زنجان چشمه آبگرم ابدال زنجان چشمه در زنجان چشمه آبگرم ابدال طبيعت گردي چشمه در زنجان زنجان چشمه آبگرم ابدال چشمه در زنجان زنجان طبيعت گردي چشمه در زنجان طبيعت گردي چشمه آبگرم ابدال چشمه در زنجان طبيعت گردي زنجان طبيعت گردي چشمه آبگرم ابدال زنجان طبيعت گردي چشمه آبگرم ابدال چشمه در زنجان طبيعت گردي زنجان چشمه آبگرم ابدال طبيعت گردي زنجان چشمه در زنجان طبيعت گردي چشمه در زنجان چشمه آبگرم ابدال طبيعت گردي چشمه در زنجان زنجان چشمه آبگرم ابدال زنجان چشمه در زنجان طبيعت گردي چشمه آبگرم ابدال چشمه در زنجان طبيعت گردي زنجان چشمه آبگرم ابدال طبيعت گردي زنجان چشمه در زنجان چشمه آبگرم ابدال چشمه در زنجان زنجان طبيعت گردي چشمه آبگرم ابدال چشمه در زنجان طبيعت گردي زنجان چشمه آبگرم ابدال زنجان طبيعت گردي چشمه در زنجان زنجان چشمه آبگرم ابدال چشمه در زنجان طبيعت گردي زنجان چشمه آبگرم ابدال طبيعت گردي چشمه در زنجان زنجان چشمه در زنجان طبيعت گردي چشمه آبگرم ابدال زنجان چشمه در زنجان چشمه آبگرم ابدال طبيعت گردي