City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

کتابخانه ملي

(43 رای)


کتابخانه ملي ايران با حدود دو ميليون اثر مکتوب و منابع غني غير مکتوب به عنوان بزرگ ترين و ارزشمند ترين کتابخانه کشور به شمار مي رود.


این مکان را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

 • کتابخانه ملي
 • کتابخانه ملي
 • کتابخانه ملي
 • کتابخانه ملي
کتابخانه ملي کتابخانه ملي کتابخانه ملي کتابخانه ملي مشاهده گالری

اطلاعات تماس

 • قیمت : متوسط
 • آدرس : بزرگراه شهيد حقانی، بعد از ایستگاه مترو حقاني، خروجی كتابخانه ملی

«نظرتون چیه؟»

1.هر روز چقدر از وقتت رو صرف مطالعه می کنی؟

 کمتر از نيم ساعت  بين نيم تا يک ساعت  بين يک تا دو ساعت  بيشتر از دو ساعت

2.چه نوع کتابهایی رو بیشتر دوست داری؟

 داستان و رمان  کتاب شعر  کتاباي تاريخي  کتاباي علمي  کتاباي عمومي  ساير

3.برای خرید کتاب سالیانه چقدر هزینه می کنی؟

 کمتر از 50 هزار تومان  بين 50 تا 150 هزار تومان  بين 150 تا 300 هزار تومان  بيشتر از 300 هزار تومان

4.روزانه چقدر از وقتت رو صرف کارای فرهنگی و هنری می کنی؟

 کمتر از نيم ساعت  بين نيم تا يک ساعت  بين يک تا دو ساعت  بيشتر از دو ساعت

5.از چه جور برنامه های فرهنگی و هنری بیشتر خوشت میاد؟

 هنرهاي تجسمي
 فيلم و سينمايي
 نقاشي و عکاسي
 موسيقي
 ساير

«خیلی ممنون که نظرتون رو به ما گفتین»کتابخانه ملی دارای کتابخانه های متعدد به شرح زیر است:

کتابخانه کودکان و نوجوانان

کتابخانه عمومی

کتابخانه نابینایان

بخش ايرانشناسي و اسلام شناسي

بخش منابع غير كتابي

 • تاریخچه

  ـاريخچـه تشكيـل مجمـوعـه كتابخانه بـه آغـاز دهـه 1240 ش. بـاز مي گردد. در 1268 ق./1231ش.، مدرسه دارالفنون در تهـران كار خود را آغاز كرد، و 12 سال بعد ( 1280ق./1243ش.) كتابخانه كوچكي در آن مدرسه تأسيس شد و تقدير چنين بود كه اين مجموعه كوچك در مدرسه اي كه به سبك اروپايي، ساخته شده بود، هسته اوليه مجموعه كتابخانه ملّي ايـران شـود كـه 73 سـال بعـد، در سوم شهريور 1316ش. رسماً، در تهران، گشايش يافت؛ و يكي از مظاهر تجدد در اين كشور به شمار مي رفت. در عهد مظفرالدين شاه كه آشنايي ايرانيان با تمدن غرب بيشتر شد، در 1315ق./ 1276ش.، به منظور اشاعه فرهنگ و تأسيس مـدارس جـديـد، انجمـن معـارف تهران تشكيل شد. انجمن يك سال بعد، در 17 جمادي الثاني 1316/1277 ش. ‌« كتابخانه ملي معارف » را با مجموعه اي كه با كوشش فراوان گردآوري كرده بود، در جنب مدرسه دارالفنون، در محل انجمن، تأسيس كرد. نكته مهم اينكه واژه « ملّي » كه در نـام ايـن كتابخانه بـه كـار رفتـه، بـه هيچ وجه به معناي « مليتي » و « ملي گرايانه » نبـود، بلكـه بيـانگـر آن بـود كـه اين كتابخانه هيچ گونه وابستگي به دولت ندارد و مؤسسه اي است غير انتفاعي و مردمي از اين رو، بي جا نيست اگر آن را نخستيـن كتابخانه عمـومي ايران بدانيم كه در تهران تأسيس شد؛ كما اينكه تا چند دهه بعد كتابخانه ملي تبريز،كتابخانه ملي فارس، كتابخانه ملي كرمان، و كتابخانه ملي رشت نيز، كه جملگي كتابخانه عمومي بودند، در ايران تأسيس شدند. والا در هركشوري فقط يك كتابخانه ملّي مي تواند وجود داشته باشد. از اين رو، صحيح نيست « كتابخانه ملي معارف» را سلف كتابخانه ملـي ايـران بدانيم. در 1324ق./1284ش.، در زمان وزارت علاء الملك، كتابخانه ملي معارف به مدرسه دارالفنون منتقل و با كتابخانه آن مدرسه ادغـام شد. در 1338ق./1298ش.، در زمـان وزارت معارف حكيم الملك، نـام « كتـابخـانـه معـارف » را بـر ايـن كتابخانه نهادند و بالاخره در 1353ق./1313ش.، در دوره وزارت معـارف علي اصغر حكمت، بـه نـام « كتابخانه عمومي معارف » خـوانـده شـد. بنـا بـر نـظام نـامـه كتابخانه عمومي معـارف ( مصوب 9 دي 1313 ش. ) كتابخانه « از دواير اداره انطباعات بـوده « و حدود 5000 جلد كتاب و به طور متوسط 31 نفر مراجعه كننده در هر روز داشته است. بـخش « وظايف » نيـز فقـط بـه شـرح وظايف كاركنان كتابخانه اختصـاص دارد و هيـچ اشاره اي به وظايف كتابخانه نمي كنند. اما در نظامنامه اداره انطباعات ( سازمان مادر كتابخانه معارف ) در بخش دايره كتابخانه ملّي، وظايف كتابخانه عبارت بودند از: الف) تنظيم و مواظبت كتب موجود در كتابخانه و تدوين و طبع فهرست هاي لازم براي كتب. ب ) جمع آوري كتب منطبعه و جرايد و مجلات داخله و خارجه كه به كتابخانه مي رسد. ج ) انتخاب و تعيين كتب خطي و چاپي كه همه ساله بايد براي تكميل كتابخانه خريداري شود. اينهـا بيشتـر وظايف كلي يك كتابخانه عمومي است. رياست كتابخانه معارف در اين زمان بر عهده جهانگير شمس -آوري بـوده كـه بـه تازگي از آمريكا به ايران برگشته و با كتابخانه هاي جديد آشنا بود. رويداد مهم ديگر، در 1313ش.، برگزاري كنگره و جشن هزاره فردوسي در تهران بود، شايد براي نخستين بار بود كه گروه چشمگيري از ايران شناسان و خاورشناسان سراسر جهـان در ايران گرد مي آمدند. در مدرسه دارالفنون تالاري به نام فردوسي نام گذاري شد و آثار خـاورشنـاسـان و ايـرانشنـاسـان ميهمـان و كتـاب هـايـي كـه به كنگره اهدا كرده بودند ، در آنجا گردآوري شد. پس از برگزاري كنگره، اين كتاب ها نيز به مجموعه كتابخانه عمومي معارف اضافه شد.
 • ویژگی ها

  هدف از توليد سيستم جامع كتابخانة ملّي ايران، اتوماسيون فرآيندهاي كاري معاونت كتابخانة ملّي و ذخيره سازي ركوردهاي مرتبط با كلية مواد كتابخانه اي بر اساس استانداردهاي جهاني است. اين نرم افزار كه استاندارد مارك ايران(بومي شدة استاندارد جهاني يوني مارك) را مبناي كار خود قرار داده است، اكثر قابليت هاي سيستم هاي مشابه و پيشتاز خارجي مانند ALEPH و Innovative را داراست.


  توليد اين محصول از شهريور سال 1382 آغاز و با طي مراحل مختلف توليد در شهريور 1385 آماده بهره برداري شده است. شركت پارس آذرخش با بهره گيري از متخصصان كارآمد داخلي و با استفادة مناسب از دانش فني و كتابداري موجود در سازمان به انجام اين مهم نايل شد. اين پروژه از معدود پروژه هاي موفق طرح تكفاست كه رمز موفقيت آن در همكاري نزديك مجري و كارفرما، و به عبارتي، انجام يك كار گروهي نهفته است.


  سيستم جامع كتابخانة ملّي مبتني بر يوني مارك و مارك ايران بوده و فرايندهاي فهرست نويسي، نمايه سازي، مستندسازي، فيپا، شاپا، سفارشات، واسپاري، امانت، ثبت آثار و مبادله و اهداء را مكانيزه مي كند. اين برنامه داراي امكاناتي از قبيل جستجو، اُپك (OPAC)، تبادل اطلاعات بين كتابخانه اي و پشتيباني از Z39.50 است.


  به كارگيري يك سيستم يكپارچه در اكثر بخش هاي معاونت كتابخانة ملّي و جمع آوري كلية نرم افزارهاي متفرق، ناقص و ناهمگون كه بر اساس نيازهاي مقطعي ايجاد شده بودند. در سيستم جديد كلية بخش هاي مختلف معاونت كتابخانة ملّي مي توانند به راحتي با يكديگر ارتباط برقرار كنند.


  استفاده از تجربيات متخصصان برجستة كتابداري كشور در نهايي كردن نيازمندي هاي كتابخانة ملّي كشور در قالب مورد- كاربردهاي (Use Case)


  سيستم به كارگيري تكنولوژي هاي پيشرفته مبتني بر جاوا و استفاده از معماري سه لايه در نرم افزار


  استفاده از متدولوژي RUP در توليد نرم افزار


  امكان به كارگيري يك سيستم توانمند داخلي در كلّية كتابخانه ها و مؤسسات اطلاعاتي كشور و امكان تبادل آسان اطلاعات بين كتابخانه ها در سطح ملي و بين المللي در آينده اي نزديك با توجه به بستر تبادل يكسان امكان بازاريابي در كشورهاي اسلامي و منطقه براي سيستم جامع كتابخانة ملّي ايران ارتقاي توانمندي هاي يك شركت نرم افزاري داخلي
 • شرایط استفاده

  اطلاع‌رساني‌ در كتابخانه‌ ملي‌ در تالارهاي‌ گوناگون‌ ارائه‌ مي‌شود. گرچه‌ اين‌ تالارها به‌ لحاظ‌ موضوع‌ تفكيك‌ شده‌اند اما شما مي‌توانيد از طريق‌ كتاب‌بر به‌ منابع‌ ساير تالارها و مخازن‌ هم‌ دسترسي‌ داشته‌ باشيد
 • سایر اطلاعات

  براساس آمار اعلام شده توسط معاونت کتابخانه ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی در سال ۱۳۸۸ منابع کتابخانه ملی ایران به شرح زیر است:  یک میلیون و ۸۶۱ هزار و پانصد جلد منابع کتابی  یک میلیون ماده از ۷۰ نوع منابع غیر کتابی از جمله عکس و پایان‌نامه  چهار میلیون شماره نشریه در ۱۴۰ هزار و ۶۱۹ مجلد که از این تعداد، ۲۴ هزار و ۹۹۷ جلد انواع نشریات لاتین و عربی است.  صد و پنج هزار جلد منابع کودک و نوجوان که تعداد ۱۱۶۳ نسخه منابع سمعی و بصری مختص کودکان از جمله آنها است.  شانزده هزار عنوان کتاب گویا برای نابینایان که شامل نوار کاست و لوح فشرده و حدود هزار عنوان کتاب بریل و ۷۷۵ جلد نشریه برای استفاده نابینایان و کم بینایان  پنجاه و پنج هزار جلد کتاب قدیمی که از این تعداد ۲۸ هزار و ۱۵۸ نسخه خطی و بیش از ۲۶ هزار نسخه چاپ سنگی و چاپ سربی قدیمی است.  شصت هزار جلد کتاب و ۲۳۰۰ عنوان پایان‌نامه و۶۰۰۰ جلد نشریه در بخش ایران شناسی و اسلام‌شناسی موجود است.  که در مجموع بیش از هفت میلیون آیتم کتابداری در آن نگهداری می‌شود.
 • منبع

  ویکیپدیا، وب سایت کتابخانه ملی
 • کارت خوان
 • پارکینگ
 • سرویس بهداشتی
 • اینترنت بی سیم
 • سرپوشیده
 • نمازخانه
 • محل عبور معلولان
 • آسانسور
 • بوفه
 • محل استراحت
 • مناسب برای کهنسالان
 • مناسب برای کودکان
 • تلفن عمومی
 • مسیر پیاده روی با چند دقیقه پیاده روی از ایستگاه مترو حقانی و یا شهید همت می توانید به کتابخانه ملی دسترسی داشته باشید.
 • مسیر تاکسی سرویس های رفت و برگشت به کتابخانه ملی در محل پایانه شهید حقانی مقابل ایستگاه مترو حقانی وجود دارد.
 • مسیر مترو زديكترين ايستگاه مترو به ساختمان هاي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران ايستگاه مترو شهيد حقانی واقع در بزرگراه شهيد حقانی مي باشد. جهت رفاه حال مراجعين محترم به اين ساختمانها سرويسهاي رفت و برگشت از ايستگاه مترو آماده مي باشند.
 • مسیر خودروی شخصی از میدان ونک وارد اتوبان حقانی شوید و پس از عبور از اتوبان مدرس و ایستگاه مترو حقانی، خروجی کتابخانه ملی قابل مشاهده است.

اماکن مرتبط

اخبار مرتبط

آرشیو اخبار


تگ ها

تفريح گردشگري طبيعت گردي تهران گردي تفريح گردشگري تفريح طبيعت گردي تفريح تهران گردي گردشگري تفريح تفريح طبيعت گردي گردشگري تهران گردي طبيعت گردي تفريح طبيعت گردي گردشگري طبيعت گردي تهران گردي تهران گردي تفريح تهران گردي گردشگري تهران گردي طبيعت گردي تفريح گردشگري طبيعت گردي تفريح گردشگري تهران گردي تفريح طبيعت گردي گردشگري تفريح طبيعت گردي تهران گردي تفريح تهران گردي گردشگري تفريح تهران گردي طبيعت گردي گردشگري تفريح طبيعت گردي گردشگري تفريح تهران گردي گردشگري طبيعت گردي تهران گردي گردشگري طبيعت گردي تفريح گردشگري تهران گردي تفريح گردشگري تهران گردي طبيعت گردي طبيعت گردي تفريح گردشگري طبيعت گردي تفريح تهران گردي طبيعت گردي گردشگري تفريح طبيعت گردي گردشگري تهران گردي طبيعت گردي تهران گردي تفريح طبيعت گردي تهران گردي گردشگري تهران گردي تفريح گردشگري تهران گردي تفريح طبيعت گردي تهران گردي گردشگري تفريح تهران گردي گردشگري طبيعت گردي تهران گردي طبيعت گردي تفريح تهران گردي طبيعت گردي گردشگري تفريح گردشگري طبيعت گردي تهران گردي تفريح طبيعت گردي تهران گردي گردشگري تفريح تهران گردي گردشگري طبيعت گردي تفريح طبيعت گردي گردشگري تهران گردي تفريح طبيعت گردي تهران گردي گردشگري تفريح گردشگري تهران گردي طبيعت گردي گردشگري تفريح طبيعت گردي تهران گردي گردشگري تفريح تهران گردي طبيعت گردي گردشگري طبيعت گردي تهران گردي تفريح گردشگري طبيعت گردي تفريح تهران گردي