City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

گنبد نمکی پل بندرعباس

(88 رای)


 گنبد نمکی پل در فاصله 100 كيلومتري غرب بندرعباس و در 4 کیلومتری شمال بندر پل قرار گرفته است . اين گنبد نمکى در کناره خليج فارس چشم اندازى سرخ رنگ پديد آورده است. 


این مکان را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

«نظرتون چیه؟»

1.توی هر فصل چند تا سفر می ری؟

 اصلا نمي رم  بين 1 تا 2 سفر  بين 3 تا 5 سفر  بيشتر از 5 سفر

2.چه تیپ سفرهایی رو بیشتر از همه دوست داری؟

 طبيعتگردي  تاريخ گردي  شهرگردي  ساير

3.با کی بیشتر از همه سفر می ری؟

 خونواده ام  دوستام  تورهاي گردشگري  ساير

4.توی هر فصل به طور متوسط چقدر برای سفر کردن هزینه می کنی؟

 کمتر از 100 هزار تومن  بين 100 تا 200 هزار تومن  بين 200 تا 400 هزار تومن  بيشتر از 400 هزار تومن

5.توی طبیعتگردی کدوم یکی رو بیشتر از همه دوست داری؟

 جنگل نوردي  کوهنوردي  کويرنوردي  غارنوردي  دره نوردي  آبشارگردي  درياچه گردي  ساير

6.چه سبک سفری رو بیشتر دوست داری؟

 کمپينگ
 کوله کشي و سفرهاي سنگين
 گلگشت و پياده روي سبک
 ماجراجويانه
 آفرود
 پرنده نگري
 ماهيگيري و شکار
 ساير

«خیلی ممنون که نظرتون رو به ما گفتین»يافت کانسار پتاس در اين گنبد، ارزش پژوهشى و اقتصادى آن را زيادتر کرده است. در دامنه ها و پيرامون اين گنبد نمکى مى توان پديده‌هاى زيبايى از انحلال و رسوب گذارى نمک و بلورهاى گوناگون را يافت. جويبارهاى نمکى که از اين گنبد سرازير شده اند نوارهاى سپيد رنگى را از خود به جاى گذارده‌اند که تا دور دست‌ها ديده مى‌شوند.

  • تاریخچه

    گنبد نمکی پل کوهی از نمک هرمز با نام جغرافيايی کوهستان خونونمکی است که به علت اشراف آن به بندر پل تحت عنوان گنبد نمکی پهل(Pohl) مورد مطالعه قرار گرفته و بهتر است نام درست آن يعنی پل(Pol, Pohl) به کار رود. نمک کوهستانی لوبيايی شکل را با کشيدگی شمالی جنوبی تشکيل داده که طول آن 8 و عرض آن 4 کيلومتر است, بنابراين 32 کيلومتر مربع وسعت دارد؛ بخشی از آن به وسعت چهار کيلومتر مربع با ارتفاع 600 متر از سطح دريا بيشترين افراز را دارد و يک قله 641 متری را در خود جای داده است؛ يک قله 721 متری نيز در نيمه شمالی گنبد کمی مرتفع تر از نيمه جنوبی است. بخش مرتفع گنبد نمکی پل بسيار شبيه به گنبدهای فعال هرمز از قبيل گنبد نمکی انگوران (30 کيلومتری شمال شرق پل) است اما تضاد کاملی با گنبدهای نمکی گچين (20 کيلومتری شرق پل) و نمکدان (جزيره قشم) دارد. رژيم دريايی که در 9,000 سال قبل گنبدهای گچين و قشم را تقريبا تا نزديک سطح دريا فرسايش داده در حاشيه های گنبد نمکی پل پرتگاه های دريايی ايجاد کرده است که آثار آن را در کنار جاده بندر خمير ـ کهورستان می توان مشاهده کرد.
  • سایر اطلاعات

    گنبد نمکی پل در امتداد يک زون گسلی شمالی جنوبی انتهای شرقی طاقديسی به طول 50 کيلومتر را در 60 کيلومتری غرب بندر عباس می برد و روند شرق جنوب شرق اين طاقديس برای 10 کيلومتر منتهی اليه شرقی آن به روند شرق شمال شرق تغيير می کند. کربنات های اليگوسن تا ميوسن بخش عمده ای از رخنمون های مرتفع غرب کوه نمک را تشکيل داده و باعث جريان نمک به سمت شرق شده است. ارتفاع کربنات ها و آنهيدريت گچساران در حاشيه شرقی نمک در راس طاقديس به بيش از 350 متر می رسد؛ در اين قسمت محور طاقديس به سمت شرق به زير آبرفت دشت های مجاور دريا 25 درجه ميل دارد. رودخانه های فصلی که به سمت شرق جريان دارد انتهای طاقديس را فرسايش داده به طوريکه در جبهه شرقی نمک يک خليج کوچک بريده شده است که در حال تبديل به يک شکاف بين قسمت شمالی و جنوبی کوه نمک است. اين آبراهه ها به طرف شرق جريان دارد و به رودخانه اصلی می ريزد, اين رودخانه نيز در جنوب کوه نمک پل به خليج فارس می ريزد. اگرچه نمک در کوه پل رنگ های متنوعی دارد (جگری, سبز, قرمز و خاکستری تا سياه) و حاوی قطعات عظيمی از سنگ های ولکانيکی است اما بيشتر آن سفيد است و ويژگی های نمک کامبرين را نشان می دهد تا خصوصيات نمک چرخه ای وندين. لايه هايی از نمک با اندازه دانه, خلوص و رنگ متفاوت طبقه بندی اوليه در نمک را حفظ کرده اند؛ بخشی از طبقه بندی در نزديک مجرای خروجی بشدت شيب دارد اما بيشتر آن موازی توپوگرافی سنگ های بستر است. راس گنبد تا زمانی که خروج رخ می دهد هموار است اما اکنون پستی و بلندی هايی با اختلاف ارتفاع چند ده متر توسط فرسايش در آن ايجاد شده است. نمک بيشترين رخنمون را در پرتگاه های پر شيب دارد اما رخنمون آن در راس ارتفاعات کمتر است. شيب های نرم تر وهمچنين شبه فلات راس گنبد توسط 10 سانتيمتر تا ده ها متر مارن های برجای حاصل از فرسايش سازند هرمز و غنی از قطعات اين سازند (اکسيدهای آهن و ولکانيک ها) پوشيده شده است؛ اين پوشش در واقع باقيمانده های برجا پس از انحلال نمک است که البته توسط نمک بالا می آيد و به سطح حمل می شود.

اماکن مرتبطتگ ها